Περιφερειακό Συμβούλιο

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2011 Aπόφαση 180η

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2012 Aπόφαση 15η

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2012 Aπόφαση 264η

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2011 Aπόφαση 181η

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2012 Aπόφαση 16η

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2012 Aπόφαση 265η

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2011 Aπόφαση 182η

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2012 Aπόφαση 16η - Ορθή Επανάληψη

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2012 Aπόφαση 267η

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2011 Aπόφαση 183η

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2012 Aπόφαση 268η

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2011 Aπόφαση 184η

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2012 Aπόφαση 17η

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2012 Aπόφαση 269η

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2011 Aπόφαση 185η

Αναζήτηση Περιφερειακό Συμβούλιο

Λ. Δημοκρατίας 1
69133 Κομοτηνή
Τηλ: 2531350195 , 2531350172
mail:perifsymv@pamth.gov.gr

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή