Περιφερειακό Συμβούλιο

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2011 Aπόφαση 162η

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2011 Aπόφαση 390η

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2012 Aπόφαση 235η

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2011 Aπόφαση 163η

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2011 Aπόφαση 391η

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2012 Aπόφαση 236η

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2011 Aπόφαση 164η

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2011 Aπόφαση 392η

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2012 Aπόφαση 242η

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2011 Aπόφαση 165η

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2011 Aπόφαση 393η

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2012 Aπόφαση 246η

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2011 Aπόφαση 166η

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2012 Aπόφαση 1η

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2012 Aπόφαση 247η

Αναζήτηση Περιφερειακό Συμβούλιο

Λ. Δημοκρατίας 1
69133 Κομοτηνή
Τηλ: 2531350195 , 2531350172
mail:perifsymv@pamth.gov.gr

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή