Φαρμακεία

Φαρμακεία

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Από τη σελίδα αυτή μπορείτε να ενημερώνεστε για τις κενές διαθέσιμες θέσεις των φαρμακείων σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της ΠΑΜΘ. Εμφανίζονται οι επιτρεπόμενες θέσεις καθώς και οι κενές διαθέσιμες θέσεις σε κάθε Δημοτική κοινότητα οι οποίες καθορίζονται βάσει του πληθυσμού της κοινότητας. Τα πληθυσμιακά στοιχεία στηρίζονται στην απογραφή του 2021 τα οποία έχουν δημοσιευτεί στο ΦΕΚ 2802/Β΄/26-04-2023 (δείτε εδώ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

  • Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης φαρμακείου εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 30 του N. 4272/2014 (Α΄ 145), του N. 1963/1991, του Π.Δ. 64/2018 (Α΄ 124), του άρθρου 29 του Ν.4715/1-8-2020(ΦΕΚ 149/Α΄, του Ν. 4509/17 άρθρο 64, του Ν. 4999/225 Α΄/2022 άρθρο 50 ) και κάθε άλλη διάταξη που αφορά στη χορήγηση άδειας ίδρυσης φαρμακείου.
  • Οι αιτήσεις κρivovται συνολικά (επi oλoκληρωμέvoυ φακέλoυ) xωρiς vα λαμβάvεται υnόψη η χρovική σειρά κατάθεσης τωv αιτήσεων.
  • Οι κενές θέσεις αφορούν τις υπάρχουσες θέσεις κατά την 31-12-2023 και για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν από 01-02-2024 έως και 15-02-2024.

ΕΓΓΡΑΦΑ

 

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή