Πολίτης

Σημείωση:Το περιεχόμενο της παρούσης είναι μη επικαιροποιημένο

Υπηρεσίες για τον Πολίτη
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Συχνές Ερωτήσεις

Ο ιστοχώρος «Οδηγός του Πολίτη» της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης στόχο έχει να ενημερώσει τον πολίτη που πρόκειται να συναλλαχθεί με κάποια από τις Διευθύνσεις και να λάβει τις υπηρεσίες της. Με τον τρόπο αυτό ο πολίτης μπορεί να μειώσει το χρόνο συναλλαγής του αλλά και τις επισκέψεις.

Τι υπηρεσίες προσφέρει στον πολίτη

Οι υπηρεσίες που μπορεί να λάβει ο πολίτης σχετίζονται με πληροφόρηση στις διαδικασίες που αναζητούν αυτοί. Η πληροφόρηση περιλαμβάνει: τον τίτλο της προσφερόμενης διδικασίας, τη Διεύθυνση που την προσφέρει, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, το νομικό πλαίσιο, το κόστος σε χρήμα και χρόνο, τη διάρκεια ισχύος, τον τρόπο ανανέωσης και τα σημεία εξυπηρέτησης σε όλη την Περιφέρεια.

Σε ποιες γεωγραφικές Υπηρεσίες/Διεύθυνσεις απευθύνεται ο Οδηγός

Ο Οδηγός ενημερώνει όλους τους πολίτες της Περιφέρειας ΑΜΘ οι οποίοι μπορούν από τις Περιφερειακές Ενότητες (πρώην Νομαρχιακά καταστήματα) στους νομούς Δράμας, Έβρου, Καβάλας, Ροδόπης και Ξάνθης.

Σε τι μπορεί ο πολίτης να προετοιμαστεί;

Ο πολίτης μπορεί αφού ενημερωθεί για τη διαδικασία να προετοιμάσει τα απαιτούμενα έγγραφα έτσι ώστε να τα υποβάλει όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένα.

Απαιτείται η φυσική παρουσία του πολίτη;

Ναι. Αυτή τη στιγμή απαιτείται ο ίδιος ο πολίτης να καταθέσει και στη συνέχεια να παραλάβει, εφόσον απαιτείται από τη διαδικασία, την τελική έγκριση. Η ΠΑΜΘ προχωρά και σύντομα θα μπορεί ο πολίτης να καταθέτει την αίτησή του ηλεκτρονικά χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία του.

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή