Περιφερειακό Συμβούλιο

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2011 Aπόφαση 155η

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2011 Aπόφαση 382η

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2012 Aπόφαση 226η

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2011 Aπόφαση 156η

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2011 Aπόφαση 384η

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2012 Aπόφαση 227η

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2011 Aπόφαση 157η

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2011 Aπόφαση 383η

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2012 Aπόφαση 229η

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2011 Aπόφαση 158η

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2011 Aπόφαση 385η

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2012 Aπόφαση 231η

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2011 Aπόφαση 159η

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2011 Aπόφαση 386η

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2012 Aπόφαση 232η

Αναζήτηση Περιφερειακό Συμβούλιο

Λ. Δημοκρατίας 1
69133 Κομοτηνή
Τηλ: 2531350195 , 2531350172
mail:perifsymv@pamth.gov.gr

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή