Περιφερειακό Συμβούλιο

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2011 Aπόφαση 175η

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2012 Aπόφαση 10η

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2012 Aπόφαση 257η

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2011 Aπόφαση 176η

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2012 Aπόφαση 11η

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2012 Aπόφαση 260η

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2011 Aπόφαση 177η

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2012 Aπόφαση 12η

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2012 Aπόφαση 261η

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2011 Aπόφαση 178η

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2012 Aπόφαση 13η

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2012 Aπόφαση 262η

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2011 Aπόφαση 179η

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2012 Aπόφαση 14η

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2012 Aπόφαση 263η

Αναζήτηση Περιφερειακό Συμβούλιο

Λ. Δημοκρατίας 1
69133 Κομοτηνή
Τηλ: 2531350195 , 2531350172
mail:perifsymv@pamth.gov.gr

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή