Περιφερειακό Συμβούλιο

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2012 Aπόφαση 23η

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2012 Aπόφαση 277η

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2011 Aπόφαση 192η

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2012 Aπόφαση 24η

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2012 Aπόφαση 278η

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2011 Aπόφαση 193η

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2012 Aπόφαση 25η

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2012 Aπόφαση 279η

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2011 Aπόφαση 195η

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2012 Aπόφαση 280η

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2011 Aπόφαση 196η

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2012 Aπόφαση 26η

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2012 Aπόφαση 282η

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2011 Aπόφαση 197η

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2012 Aπόφαση 27η

Αναζήτηση Περιφερειακό Συμβούλιο

Λ. Δημοκρατίας 1
69133 Κομοτηνή
Τηλ: 2531350195 , 2531350172
mail:perifsymv@pamth.gov.gr

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή