Περιφερειακό Συμβούλιο

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2012 Aπόφαση 283η

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2011 Aπόφαση 198η

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2012 Aπόφαση 28η

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2012 Aπόφαση 284η

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2011 Aπόφαση 199η

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2012 Aπόφαση 29η

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2012 Aπόφαση 285η

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2011 Aπόφαση 200η

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2012 Aπόφαση 30η

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2012 Aπόφαση 286η

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2012 Aπόφαση 31η

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2012 Aπόφαση 287η

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2012 Aπόφαση 32η

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2012 Aπόφαση 288η

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2011 Aπόφαση 201η

Αναζήτηση Περιφερειακό Συμβούλιο

Λ. Δημοκρατίας 1
69133 Κομοτηνή
Τηλ: 2531350195 , 2531350172
mail:perifsymv@pamth.gov.gr

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή