Περιφερειακό Συμβούλιο

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2011 Aπόφαση 172η

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2012 Aπόφαση 7η

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2012 Aπόφαση 253η

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2011 Aπόφαση 173η

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2012 Aπόφαση 8η

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2012 Aπόφαση 255η

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2011 Aπόφαση 174η

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2012 Aπόφαση 9η

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2012 Aπόφαση 256η

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2011 Aπόφαση 175η

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2012 Aπόφαση 10η

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2012 Aπόφαση 257η

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2011 Aπόφαση 176η

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2012 Aπόφαση 11η

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2012 Aπόφαση 260η

Αναζήτηση Περιφερειακό Συμβούλιο

Λ. Δημοκρατίας 1
69133 Κομοτηνή
Τηλ: 2531350195 , 2531350172
mail:perifsymv@pamth.gov.gr

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή