Περιφερειακό Συμβούλιο

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2011 Aπόφαση 150η

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2011 Aπόφαση 394η

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2012 Aπόφαση 215η

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2011 Aπόφαση 151η

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2011 Aπόφαση 379η

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2012 Aπόφαση 214η

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2011 Aπόφαση 152η

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2011 Aπόφαση 380η

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2012 Aπόφαση 216η

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2011 Aπόφαση 153η

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2011 Aπόφαση 381η

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2012 Aπόφαση 218η

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2011 Aπόφαση 154η

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2011 Aπόφαση 381η - Ορθή Επανάληψη

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2012 Aπόφαση 225η

Αναζήτηση Περιφερειακό Συμβούλιο

Λ. Δημοκρατίας 1
69133 Κομοτηνή
Τηλ: 2531350195 , 2531350172
mail:perifsymv@pamth.gov.gr

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή