Περιφερειακό Συμβούλιο

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2011 Aπόφαση 167η

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2012 Aπόφαση 2η

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2012 Aπόφαση 250η

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2011 Aπόφαση 168η

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2012 Aπόφαση 3η

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2012 Aπόφαση 248η

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2011 Aπόφαση 169η

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2012 Aπόφαση 4η

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2012 Aπόφαση 249η

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2011 Aπόφαση 170η - Ορθή Επανάληψη

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2012 Aπόφαση 5η

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2012 Aπόφαση 251η

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2011 Aπόφαση 171η

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2012 Aπόφαση 6η

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2012 Aπόφαση 254η

Αναζήτηση Περιφερειακό Συμβούλιο

Λ. Δημοκρατίας 1
69133 Κομοτηνή
Τηλ: 2531350195 , 2531350172
mail:perifsymv@pamth.gov.gr

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή