Περιφερειακό Συμβούλιο

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2011 Aπόφαση 145η - Ορθή Επανάληψη

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2011 Aπόφαση 374η

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2012 Aπόφαση 209η

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2011 Aπόφαση 146η

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2011 Aπόφαση 375η

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2012 Aπόφαση 210η

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2011 Aπόφαση 147η

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2011 Aπόφαση 378η

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2012 Aπόφαση 211η

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2011 Aπόφαση 148η

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2011 Aπόφαση 376η

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2012 Aπόφαση 212η

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2011 Aπόφαση 149η

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2011 Aπόφαση 377η

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 11:29

2012 Aπόφαση 213η

Αναζήτηση Περιφερειακό Συμβούλιο

Λ. Δημοκρατίας 1
69133 Κομοτηνή
Τηλ: 2531350195 , 2531350172
mail:perifsymv@pamth.gov.gr

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή