Διαβούλευση

Ανακοίνωση αναφορικά με την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη θέση «Μικρό Δερβάνι - Σίλβα», του Δ. Αλεξανδρούπολης, Π.Ε. Έβρου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το Ν. 3010/02, την ΚΥΑ ΗΠ. 37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ 1391/Β΄/2003 ανακοινώνεται ότι:

    Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης διαβιβάστηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης με αριθ. πρωτ.1483/7-4-2014, η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την τροποποίηση της υπ΄ αριθμός οικ. οικ. 166804/11-3-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΔΔ0-Θ0Η) απόφασης ΕΠΟ της Ε.Υ.Π.Ε./ΥΠΕΚΑ, όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ΄ αριθμό 2747/18-7-2013 (ΑΔΑ: ΒΛ43ΟΡ1Υ-Μ2Ξ) απόφασή μας, για την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη θέση «Μικρό Δερβάνι - Σίλβα», του Δ. Αλεξανδρούπολης, Π.Ε. Έβρου της εταιρείαςΑΙΟΛΙΚΗ ΔΕΡΒΕΝΙ ΤΡΑΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ Α.Ε, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου στο Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Έβρου, (Ι.ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ), όπου μπορεί να προσέλθει προκειμένου να ενημερωθεί και να υποβάλει τυχόν απόψεις- ενστάσεις εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας.

     Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΘΡΑΚΗ του Έβρου με αριθ. πρωτ ΔΔ1995/10-4-2014.

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΑΒΙΑΣ

 Σχετικό αρχείο...
Διαβάστηκε 970 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 11 Απριλίου 2014 10:32

Αναζήτηση Διαβούλευση

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή