Προκηρύξεις ΠΕ Καβάλας

[ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ] Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια έντυπου υλικού

Η Π.Α.Μ.Θ. – Π.Ε. Καβάλας, στο πλαίσιο εγκεκριμένης προμήθειας, σύμφωνα με την υπ. αριθ. 03/οικ.1251/2-4-20 (ΑΔΑ:681Δ7ΛΒ-1ΜΧ) ανάληψη υποχρέωσης δαπάνης,

Ανακοινώνει,

την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη κατάθεση οικονομικών προσφορών για την προμήθεια έντυπου υλικού για τις ανάγκες της Δ/νσης Δημ. Υγείας και Κοιν. Μέριμνας ΠΕ Καβάλας με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή υπό την προϋπόθεση καταλληλότητας του υλικού για το σκοπό για τον οποίο προορίζεται, συνολικού προϋπολογισμού τετρακοσίων πενήντα (450) ευρώ με το ΦΠΑ και σε βάρος πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, του Ειδικού Φορέα 3072, ΚΑΕ 5152.0006 οικονομικού έτους 2020.

Η προμήθεια θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το συνημμένο αρχείο.

Διαβάστηκε 265 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 27 Απριλίου 2020 14:54

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή