Φαρμακεία

Φαρμακεία

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Από τη σελίδα αυτή μπορείτε να ενημερώνεστε για τις κενές διαθέσιμες θέσεις των φαρμακείων σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της ΠΑΜΘ. Εμφανίζονται οι επιτρεπόμενες θέσεις καθώς και οι κενές διαθέσιμες θέσεις σε κάθε Δημοτική ή Τοπική κοινότητα οι οποίες καθορίζονται βάσει του πληθυσμού της κοινότητας. Τα πληθυσμιακά στοιχεία στηρίζονται στην απογραφή του 2011 τα οποία έχουν δημοσιευτεί στο ΦΕΚ αρ. 3465 τεύχος Β' (δείτε εδώ).

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

  • Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης φαρμακείου εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 30 του N. 4272/2014 (Α΄ 145), του N. 1963/1991, του Π.Δ. 64/2018 (Α΄ 124), του άρθρου 29 του Ν.4715/1-8-2020(ΦΕΚ 149/Α΄, του Ν. 4509/17 άρθρο 64, του Ν. 4999/225 Α΄/2022 άρθρο 50 ) και κάθε άλλη διάταξη που αφορά στη χορήγηση άδειας ίδρυσης φαρμακείου.
  • Οι αιτήσεις κρivovται συνολικά (επi oλoκληρωμέvoυ φακέλoυ) xωρiς vα λαμβάvεται υnόψη η χρovική σειρά κατάθεσης τωv αιτήσεων.
  • Οι κενές θέσεις αφορούν τις υπάρχουσες θέσεις κατά την 31 Δεκεμβρίου 2022 και για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν από 1-2-2023 έως και 15-2-2023.

ΕΓΓΡΑΦΑ

 

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή