Διαβούλευση

Ανακοίνωση αναφορικά με την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 6,3ΜW στη θέση «Ξηροβούνι», του Δήμου Αλεξανδρούπολης, Π.Ε. Έβρου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το Ν. 3010/02, την ΚΥΑ ΗΠ. 37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ 1391/Β΄/2003 ανακοινώνεται ότι:

    Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης διαβιβάστηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης με αριθ. πρωτ.1483/7-4-2014, η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την τροποποίηση της υπ΄ αριθμός οικ. Οικ. 200417/9-7-2012 (ΑΔΑ: Β41Ε0-Ξ0Τ) απόφασης Ε.Υ.Π.Ε./ΥΠΕΚΑ, όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ΄ αριθμό 2746/18-7-2013 (ΑΔΑ: ΒΛ43ΟΡ1Υ-8ΑΨ) απόφασή μας, του έργου «Αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 6,3ΜWστη θέση «Ξηροβούνι», του Δήμου Αλεξανδρούπολης, Π.Ε. Έβρου, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου στο Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Έβρου, (Ι.ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ), όπου μπορεί να προσέλθει προκειμένου να ενημερωθεί και να υποβάλει τυχόν απόψεις- ενστάσεις εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας.

     Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΗ του Έβρου με αριθ. πρωτ ΔΔ1996/10-4-2014.

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΑΒΙΑΣ

 Σχετικό αρχείο...
Διαβάστηκε 939 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 11 Απριλίου 2014 10:34

Αναζήτηση Διαβούλευση

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή