Διαβούλευση

Ανακοίνωση αναφορικά με την Μ.Π.Ε. που αφορά για την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου της αποκατάστασης των αγροτεμαχίων αρ. 263 και 264 του Αγροκτήματος Δοξάτου του Δήμου Δοξάτου Δράμας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το Ν. 3010/02, την ΚΥΑ ΗΠ. 37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ 1391/Β΄/2003 ανακοινώνεται ότι:

    Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης διαβιβάστηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης με αριθ. πρωτ.1380/08-04-2014 η Μ.Π.Ε. αφορά για την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου της αποκατάστασης των αγροτεμαχίων αρ. 263 και 264 του Αγροκτήματος Δοξάτου του Δήμου Δοξάτου Δράμας με φυσικά υλικά εκσκαφών (χρώματα, πέτρες κ.λ.π.), από τους 1) Χριστοφυλλάκη Γεώργιο του Δημητρίου, 2) Σιδηρόπουλο Ανέστη του Θρασύβουλου, 3) ΑΦΟΙ Ανατολού Ο.Ε. (που εδρεύει στο Δήμο Δοξάτου), η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου στο Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Δράμας, (Διοικητήριο, Δράμας), όπου μπορεί να προσέλθει προκειμένου να ενημερωθεί και να υποβάλει τυχόν απόψεις- ενστάσεις εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας.

   Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα ΠΡΩΪΝΟΣ ΤΥΠΟΣ της Δράμας με αριθ. πρωτ ΔΔ1997/10-4-2014.

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΑΒΙΑΣ

 Σχετικό αρχείο...
Διαβάστηκε 947 φορές

Αναζήτηση Διαβούλευση

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή