Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις ΠΕ Ροδόπης

Μέτρο 213 "Ενισχύσεις Αγροτών που ασκούν γεωργική δραστηριότητα σε περιοχές Natura 2000"

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ                                                                                                                Καλεί                      

 

όλους τους ενδιαφερόμενους, να συμμετάσχουν στο Μέτρο 213«Ενισχύσεις αγροτών που ασκούν γεωργική δραστηριότητα σε περιοχές Natura 2000» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013 του Καν.(ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου για τη στήριξη της
Αγροτικής Ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο, με την υπ’ αριθμ. 21493/18-10-2013 πρόσκληση ,( Α.Δ.Α. : ΒΛΛΟΒ-4ΤΕ).
Δικαιούχοι των ενισχύσεων μπορούν να κριθούν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που κατέχουν νόμιμα ιδιόκτητους βοσκοτόπους που αποτελούν νησίδες φυσικής βλάστησης. Ως περίοδος υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης ορίζεται η περίοδος από 21/10/2013 έως
8/11/2013.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση ενίσχυσης σε μία μόνο ΔΑΟΚ. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στη Δ/νση Αγροτ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Ροδόπης στο κτίριο της Πρώην Νομαρχίας 4oς Όροφος .                                    

                                                                             Ε. Α.                                                                                                           Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ    

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ

Κατεβάστε το αρχείο

Διαβάστηκε 1197 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 06 Δεκεμβρίου 2019 14:29

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή