Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις ΠΕ Έβρου

Εξαγορά εκτάσεων Νόμος 406122-03-2012

Ανακοινώνουμε ότι Σύμφωνα με το άρθρο 23 του ανωτέρω σχετικού Νόμου 4061/2012 ρυθμίζονται θέματα που αφορούν εξαγορά από τους κατόχους των δημοσίων εποικιστικών, κοινοχρήστων ή διαθεσίμων εκτάσεων.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με το άρθρο 23 για την εξαγορά των ακινήτων από τους κατόχους τους, προβλέπονται τα εξής:

α) Αυθαίρετοι κάτοχοι δημόσιας εποικιστικής έκτασης κοινόχρηστης ή διαθέσιμης η οποία δεν έχει μορφή δάσους ή δασικής έκτασης ή δεν έχει κυρηχθεί αναδασωτέα, δικαιούνται να υποβάλλουν αίτηση εξαγοράς στην Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών της οικείας Περιφέρειας, εφόσον αποδεικνύουν την κατοχή αυτού πριν την 05-06-1993 και η έκταση δεν υπερβαίνει τα δέκα (10) στρέμματα. Στην αίτηση να περιγράφουν το κατεχόμενο ακίνητο ως προς την θέση, το εμβαδόν και να προσκομίσει συνημμένα με την αίτηση τοπογραφικό διάγραμμα από ιδιώτη τοπογράφο μηχανικό.

β) Η προθεσμία για την κατάθεση των αιτήσεων από τους ενδιαφερομένους, λήγει στις 22-09-02012.

ε) Το τίμημα εξαγοράς των κατεχομένων ακινήτων ορίζεται στο ύψος της αντικειμενικής τους αξίας. Σε περιοχές που δεν ισχύει το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού, το τίμημα καθορίζεται βάσει της αγοραστικής τους αξίας. Αν ο ενδιαφερόμενος είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότης και ασκεί αγροτική χρήση στο ακίνητο (απαγορεύεται κάθε άλλη χρήση) , το τίμημα της εξαγοράς ορίζεται στο 1/3 της αντικειμενικής αξίας, άλλως στο 1/3 της αγοραστικής αξίας.

στ) Το τίμημα θα κατατίθεται στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) ως έσοδο του Δημοσίου και θα καταβάλλεται σε τέσσερες (4) εξαμηνιαίες άτοκες δόσεις. Σε ακίνητα που βρίσκονται εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, το τίμημα θα καταβάλλεται σε οκτώ (8) εξαμηνιαίες άτοκες δόσεις. Δύναται το τίμημα να εξοφληθεί και εφάπαξ με έκπτωση 10%.

η) Σε περίπτωση μη καταβολής μίας δόσης, εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από τη λήξη της, η Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) θα ειδοποιεί την Επιτροπή ελέγχου και Νομιμότητας, η οποία θα εκδίδει πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής κατά του κατόχου και θα επιβάλλει το προβλεπόμενο στο άρθρο 18 πρόστιμο.

Διαβάστηκε 1554 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 21 Μαΐου 2012 12:39

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή