Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις ΠΕ Έβρου

Απαγόρευση φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου

Σύμφωνα με την 286839/2-04-2009 Κοινή Υπουργική Απόφαση , απαγορεύεται η φύτευση οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου έως 31 Δεκεμβρίου του 2015.Επιτρέπονται μόνο οι νέες φυτεύσεις που πραγματοποιούνται μετά από χορήγηση δικαιώματος φύτευσης από το Εθνικό Αποθεματικό.

Οι κάτοχοι των εκτάσεων ,που έχουν φυτευτεί δίχως αντίστοιχο δικαίωμα φύτευσης, υποχρεούνται να εκριζώσουν τα αμπέλια τους με ιδία δαπάνη. Στην περίπτωση που δεν προβούν στην εκρίζωση αμέσως , επιβάλλεται χρηματική ποινή 1.200 €/στρέμμα, που ισχύει για ένα έτος από την ημερομηνία κοινοποίησης του προστίμου. Εφόσον η παράνομη φυτεμένη έκταση συνεχίζει να υφίσταται το πρόστιμο διπλασιάζεται.

Δεν υπάρχει υποχρέωση εκρίζωσης των εκτάσεων που είναι μικρότερες του ενός (1) στρέμματος και η σχετική παραγωγή προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για κατανάλωση από την οικογένεια του οινοπαραγωγού.

Σας επισημαίνουμε ότι θα διενεργηθούν διοικητικοί και επιτόπιο έλεγχοι σε ποσοστό 30% όπως περιγράφεται στο υπ'αριθ. 1288/33178/20-03-2012 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης &Τροφίμων.

Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί για την απόκτηση δικαιωμάτων φύτευσης από το Εθνικό Αποθεματικό μπορούν να καταθέσουν αίτηση, συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, από 1 Αυγούστου έως 15 Δεκεμβρίου στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Ορ/δας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Ορ/δας στο γραφείο 18 (3ος όροφος) και στο τηλέφωνο 2552081718 στην κα Λιαχούδη Ευδοκία.

Διαβάστηκε 1420 φορές

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή