Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις ΠΕ Έβρου

Έναρξη λειτουργίας ενιαίου μητρώου εμπόρων αγροτικών προϊόντων, εφοδίων και εισροών

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ορεστιάδας – Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου, γνωστοποιείται ότι είναι σε λειτουργία το Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, εφοδίων και εισροών (Ν.3955/ΦΕΚ89/20-04-2011) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Στο Μητρώο έχουν υποχρέωση εγγραφής όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, τα οποία δραστηριοποιούνται στην Επικράτεια ως έμποροι αγροτικών προϊόντων, εφοδίων και εισροών, εφόσον:

• αγοράζουν ή μεσολαβούν στην αγορά των προϊόντων πρωτογενούς φυτικής και ζωικής γεωργικής παραγωγής, καθώς και των προϊόντων που προέρχονται από το πρώτο στάδιο επεξεργασίας και μεταποίησης αυτών, τα οποία παράγονται στην Ελληνική Επικράτεια.

• προμηθεύουν τον Έλληνα παραγωγό με προϊόντα κάθε μορφής, είτε παραγόμενα στην Ελληνική Επικράτεια είτε εισαγόμενα που χρησιμοποιούνται κατά τη διαδικασία και για τους σκοπούς της παραγωγής των προϊόντων πρωτογενούς φυτικής και ζωικής γεωργικής παραγωγής (εφόδια ή εισροές).

Σημειώνεται ότι:

• Η τυχόν εγγραφή στα Κλαδικά Μητρώα,(π.χ. Μητρώο εμπόρων νωπών οπωροκηπευτικών, Μητρώο εγκεκριμένων επιχειρήσεων ζωοτροφών, Μητρώο εμπόρων ζωικών προϊόντων και προϊόντων ζωικής προέλευσης, Μητρώο εγκεκριμένων εγκαταστάσεων κρέατος και προϊόντων, Μητρώο επιχειρήσεων εμπορίας λιπασμάτων, Μητρώο επιχειρήσεων εμπορίας σπόρων, Μητρώο επιχειρήσεων εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού) που αναφέρονται στο άρθρο 7 του Νόμου 3955/20-4-2011 (ΦΕΚ Α' 89) δεν αναιρεί την υποχρέωση εγγραφής στο Ενιαίο Μητρώο Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών. Εάν οι ενδιαφερόμενοι έχουν εγγραφεί σε Κλαδικό Μητρώο θα το καταχωρίσουν στο ειδικό πεδίο της αίτησης εγγραφής στους στο Ενιαίο Μητρώο Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών.

• Η αίτηση εγγραφής στο Ενιαίο Μητρώο Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών αποτελεί ταυτόχρονα και υπεύθυνη δήλωση και δεν απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών εκτός από την βεβαίωση εγγραφής τους στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, την οποία θα εισάγουν στο σύστημα σε μορφή pdf.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως τις 30/7/2012 στην Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής και τεκμηρίωσης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Νομικό πλαίσιο:

• ο Nόμος 3955/20-4-2011 με τις τροποποιήσεις του,

• η Κ.Υ.Α 230/20798/21-02-2012 (ΦΕΚ Β' 593)

• η Υ.Α 131/13937/03-02-2012 (ΦΕΚ Β' 471) και

Εγγυητική Επιστολή

Πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία εγγραφής παρέχονται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων www.minagric.gr και στα τηλέφωνα: 210-2125594 Ιωάννα Κορδούλη, 210-2125539 Ευαγγελία Κατσάνου, 210-2125507 Νικόλαος Παπαδόπουλος, 210-2125529 Ιωάννης Διακόνης και στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ορεστιάδας στο τηλέφωνο:2552081717 Αποστολακούδη Παναγιώτα.

Διαβάστηκε 1433 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 05 Ιουνίου 2012 14:47

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή