Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις ΠΕ Έβρου

Απαγόρευση κυκλοφορίας σε δάση και εθνικούς δρυμούς

ΘΕΜΑ: ''Έκτακτα μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης πυρκαγιών

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Η Αντιπεριφερειάρχης

της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου

ω ς Πρόεδρος του Σ.Ο.Π.Π

Έχοντας υπόψη:

α. Το Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α' 87/07-06-2010) ''Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης''

β. Το Ν. 3013/02 (άρθρο 12) ''Περί αναβάθμισης Πολιτικής Προστασίας και λοιπές διατάξεις''

γ. Το Τοπικό Σχέδιο ''ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ - ΠΥΡΚΑΪΕΣ''

δ. Το με ΑΠ: Φ.311.4/164/022 ΜΑΡΤ.-2012 ''Πρακτικό του Σ.Ο.Π.Π Πυρκαγιών /Περιφ. Ενότητας Έβρου (ΑΔΑ Β44Ν7ΛΒ-ΜΛΒ)

ε. Το με ΑΠ: 1215/22-02-2012 έγγραφο του ΥΠ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ/Γ.Γ.Π.Π(ΑΔΑ Β0Ζ8Ι-810) ''Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για πρόληψη και ετοιμότητα των φορέων στην αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών''

στ. Την με ΑΠ: 4110/10-06-2011 Απόφαση του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη

ζ. Την με ΑΠ: 227/16-06-2011 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης

η. Το υπάριθμ.6445-24-04-2012 Έγγραφο Δ/νσης Δασών Περιφερειακής ενότητας Έβρου

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

 

Λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς (δυνατοί άνεμοι – υψηλές θερμοκρασίες, κ.λ.π) και του δείκτη επικινδυνότητας 4, ισχύουν από 27-08-2012 μέχρι νεωτέρας , τα παρακάτω μέτρα στις ζώνες ευθύνης των Δασαρχείων ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ - ΣΟΥΦΛΙΟΥ - ΔΙΔ/ΧΟΥ συμπεριλαμβανομένης και της Νήσου ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

1. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ πολιτών και μέσων στις 27 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και από ώρες 00.00 μέχρι νεωτέρας στους παρακάτω οδικούς άξονες:

Χώρος ευθύνης Δασαρχείου Αλεξανδρούπολης

- Νίψας – Δρυμός

- Καύσιμα –Παλιά Νίψα

- Κομάρου – Μεσημβρίας

- Ριτζάκι – Κολίτσα

- Κίρκη – Καύσιμα Άβαντα

Ελεγχόμενη κυκλοφορία :

- Κίρκη – Συκοράχη

- Αλεξ/λη – Κίρκη

- Μάκρη – Πλάκα - Μέστη

Χώρος ευθύνης Δασαρχείου Σουφλίου

Απαγόρευση εντός του χώρου που περικλείεται από τους δρόμους

- Εθνική Οδός Σουφλί – Πρωβατώνας

- Επαρχιακή Οδός Προβατώνα – Λευκίμη

- Δασικός Δρόμος Λευκίμης Σαράντα σπίτια

- Δασικός Δρόμος Βυρίνη – Πουλίαδες

- Δασικός Δρόμος Γαλανού γουρούνια – ΕΟΠ Κοτρωνιάς – Κοτρωνιά

- Επαρχιακή Οδός Κοτρωνιά – Διασταύρωση Σουφλίου – Σιδηρου - Σουφλί

Χώρος ευθύνης Δασαρχείου Διδυμοτείχου

- <<Κορυφή Πουλιού>> : Ξεκινά από την διασταύρωση του επαρχιακού δρόμου Μάνδρας Μ. Δερείου – Μεταξάδων και κατευθύνεται νότια μέχρι το Πυροφυλάκιο και από εκεί δυτικά έως το Διαβολόρεμα

- <<Εξοχές>> Ξεκινά από το ΕΦ Ρούσσας και κατευθύνεται βόρεια μέχρι τα Ελληνοβουλγαρικά σύνορα.

- <<Ψαθάδες>> Ξεκινά από τον οικισμό Ψαθάδες με κατεύθυνση δυτικά και νότια αυτού καταλήγει στην Εθνική οδό Διδυμοτείχου – Αλεξανδρούπολης

- <<Καλονύχτι>> Διασχίζει αναδασώσεις μαύρης πεύκης

2. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η χρήση όλων των χώρων αναψυχής στις ζώνες ευθύνης των Δασαρχείων ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ - ΣΟΥΦΛΙΟΥ και ΔΙΔ/ΧΟΥ, καθώς και χώρων αναψυχής Ν. ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ στις 27 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και από ώρες 00.00

3. Απαιτείται απόλυτη ετοιμότητα και πλήρη στελέχωση όλων των Δυνάμεων πυρόσβεσης

4. Η Εφαρμογή των αναφερομένων μέτρων θα υλοποιηθεί με μέριμνα των ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ – ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ και ΔΑΣΙΚΩΝ υπηρεσιών.

5. Οι Τοπικές Εθελοντικές Οργανώσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις ασφαλιστικής κάλυψης και είναι ενταγμένες στον επιχειρησιακό σχεδιασμό του Σ.Ο.Π.Π της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, να συνεργάζονται με τις οικείες Πυροσβεστικές υπηρεσίες.

6. Οι μόνιμοι κάτοικοι που δραστηριοποιούνται στις παραπάνω περιοχές, παρακαλούνται όπως συνεργάζονται με τις υπηρεσίες εφαρμογής των μέτρων.

7. Να συγκληθούν σήμερα εκτάκτως τα Συντονιστικά Τοπικά Όργανα (Σ.Τ.Ο) των εμπλεκομένων Δήμων και να λάβουν ότι επιπλέον μέτρο κριθεί αναγκαίο με παράλληλη και συνεχή ενημέρωση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου (Σ.Ο.Π.Π)

8. Με μέριμνα του Γραφείου Τύπου της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου να ενημερωθεί το κοινό δια των Τοπικών ΜΜΕ, για την επικρατούσα κατάσταση

 

          Η Πρόεδρος του Σ.Ο.Π.Π 

              Αντιπεριφερειάρχης

Γεωργία Μαυρανεζούλη – Νικολάου 

120827 el_GR_1

 

 

 

 

Διαβάστηκε 897 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 29 Αυγούστου 2012 14:30

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή