Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις ΠΕ Έβρου

Έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης πυρκαγιών

ΘΕΜΑ: Λήψη έκτακτων Μέτρων Αντιμετώπισης Πυρκαγιών

ΣΧΕΤ: α. Ν.3013/02΄΄Περί Αναβάθμισης Πολιτικής Προστασίας΄΄

            β. Το τοπικό Σχέδιο ΄΄ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ΄΄

1. Λόγω του αυξημένου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο Σάββατο 25-08-2012 σε όλο το Νομό Έβρου πλήν της Νήσου Σαμοθράκης (Δείκτης επικινδυνότητας 3, υψηλός κίνδυνος), παρακαλούμε για την άμεση λήψη των παρακάτω προληπτικών μέτρων :

α. Οι ΔΗΜΟΙ μεριμνούν για:

Φύλαξη και επιτήρηση των σκουπιδότοπών σε 24ώρη βάση

Ετοιμότητα έγκαιρης αντίδρασης για διάθεση προσωπικού και μέσων

Φύλαξη – επιτήρηση αστικών – περιαστικών Δασών

Ενημέρωση των δημοτών περί της απαγόρευσης καύσης απορριμμάτων ή άλλων αποβλήτων τόσο εντός των οργανωμένων χώρων απόθεσής τους, όσο και στους υπάρχοντες χώρους ανεξέλεγκτης διάθεσης.

β. ΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚEΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ -ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ- ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΔΝΣΕΙΣ

μεριμνούν για:

• Ετοιμότητα και άμεση κινητοποίηση, εάν απαιτηθεί, του μηχανισμού σε κάθε επεισόδιο.

• Ενεργοποίηση μικτών περιπόλων και αυξημένη εκπομπή αυτών όπου απαιτείται.

• Συνεργασία των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών του Νομού με τις τοπικές Εθελοντικές Οργανώσεις για συνδρομή αυτών.

γ. ΔΑΣΑΡΧΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΕΒΡΟΥ

Συνεργάζονται και παρέχουν συνδρομή με μέσα και προσωπικό στους λοιπούς

εμπλεκόμενους φορείς

2. Παρακαλούμε για τη πιστή εφαρμογή και τήρηση των προαναφερομένων καθώς επίσης και των προφασισθέντων μέτρων του Πρακτικού του Σ.O.Π.Π

 

       Η Πρόεδρος του Σ.Ο.Π.Π

            Αντιπεριφερειάρχης

Γεωργία Νικολάου - Μαυρανεζούλη

 

Διαβάστηκε 803 φορές

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή