Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις ΠΕ Έβρου

Άρση απαγόρευσης κυκλοφορίας σε δάση και εθνικούς δρυμούς

ΘΕΜΑ: ''Έκτακτα μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης πυρκαγιών

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Η Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου ω ς Πρόεδρος του Σ.Ο.Π.Π

 

Έχοντας υπόψη:

α. Το Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α' 87/07-06-2010) ''Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης''

β. Το Ν. 3013/02 (άρθρο 12) ''Περί αναβάθμισης Πολιτικής Προστασίας και λοιπές διατάξεις''

γ. Το Τοπικό Σχέδιο ''ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ - ΠΥΡΚΑΪΕΣ''

δ. Το με ΑΠ: Φ.311.4/164/022 ΜΑΡΤ.-2012 ''Πρακτικό του Σ.Ο.Π.Π Πυρκαγιών /Περιφ. Ενότητας Έβρου (ΑΔΑ Β44Ν7ΛΒ-ΜΛΒ)

ε. Το με ΑΠ: 1215/22-02-2012 έγγραφο του ΥΠ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ/Γ.Γ.Π.Π(ΑΔΑ Β0Ζ8Ι-810)

''Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για πρόληψη και ετοιμότητα των φορέων στην αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών''

στ. Την με ΑΠ: 4110/10-06-2011 Απόφαση του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη

ζ. Την με ΑΠ: 227/16-06-2011 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης

η. Το υπάριθμ.6445-24-04-2012 Έγγραφο Δ/νσης Δασών Περιφερειακής ενότητας Έβρου

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς (δυνατοί άνεμοι – υψηλές

θερμοκρασίες, κ.λ.π) και αλλαγή του δείκτη επικινδυνότητας από 4 σε 3, στις ζώνες ευθύνης των Δασαρχείων ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ - ΣΟΥΦΛΙΟΥ - ΔΙΔ/ΧΟΥ συμπεριλαμβανομένης και της Νήσου ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

1. ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ πολιτών και μέσων στους παρακάτω οδικούς άξονες:

• Χώρος ευθύνης Δασαρχείου Αλεξανδρούπολης

- Νίψας – Δρυμός

- Καύσιμα –Παλιά Νίψα

- Κομάρου – Μεσημβρίας

- Ριτζάκι – Κολίτσα

- Κίρκη – Καύσιμα Άβαντα

Ελεγχόμενη κυκλοφορία :

- Κίρκη – Συκοράχη

- Αλεξ/λη – Κίρκη

- Μάκρη – Πλάκα - Μέστη

• Χώρος ευθύνης Δασαρχείου Σουφλίου

Απαγόρευση εντός του χώρου που περικλείεται από τους δρόμους

- Εθνική Οδός Σουφλί – Πρωβατώνας

- Επαρχιακή Οδός Προβατώνα – Λευκίμη

- Δασικός Δρόμος Λευκίμης Σαράντα σπίτια

- Δασικός Δρόμος Βυρίνη – Πουλίαδες

- Δασικός Δρόμος Γαλανού γουρούνια – ΕΟΠ Κοτρωνιάς – Κοτρωνιά

- Επαρχιακή Οδός Κοτρωνιά – Διασταύρωση Σουφλίου – Σιδηρου - Σουφλί

• Χώρος ευθύνης Δασαρχείου Διδυμοτείχου

- <<Κορυφή Πουλιού>> : Ξεκινά από την διασταύρωση του επαρχιακού δρόμου Μάνδρας Μ. Δερείου – Μεταξάδων και κατευθύνεται νότια μέχρι το Πυροφυλάκιο και από εκεί δυτικά έως το Διαβολόρεμα

- <<Εξοχές>> Ξεκινά από το ΕΦ Ρούσσας και κατευθύνεται βόρεια μέχρι τα Ελληνοβουλγαρικά σύνορα.

- <<Ψαθάδες>> Ξεκινά από τον οικισμό Ψαθάδες με κατεύθυνση δυτικά και νότια αυτού καταλήγει στην Εθνική οδό Διδυμοτείχου – Αλεξανδρούπολης

- <<Καλονύχτι>> Διασχίζει αναδασώσεις μαύρης πεύκης

2. Με μέριμνα του Γραφείου Τύπου της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου να ενημερωθεί το κοινό δια των Τοπικών ΜΜΕ, για την επικρατούσα κατάσταση

 

Η Πρόεδρος του Σ.Ο.Π.Π

Αντιπεριφερειάρχης

Γεωργία Μαυρανεζούλη – Νικολάου

Διαβάστηκε 938 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 29 Αυγούστου 2012 14:24

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή