Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 733

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 33 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 733/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση συμμετοχής της ΠΑΜΘ στην έκθεση MEAT DAYS 2012 που διοργανώνεται από 29 Σεπτεμβρίου έως 1 Οκτωβρίου 2012 στην Αθήνα».
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 20 Σεπτεμβρίου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.5809/14-9-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2)Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 3) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, 4) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, 5)Σταύρος Καβαρατζής μέλος, 6) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος, 7) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Απόντες ήταν : οι κ.κ. 1) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος και 2) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 733: Εισηγούμενη το δωδέκατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Γενική Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΑΜΘ με το υπ΄ αριθμ. 03/341/12-9-2012 έγγραφο της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής, τα εξής: Η εταιρεία OMIND CREATIVES και το περιοδικό της Ελληνικής αγοράς κρέατος MEAT PLACE διοργανώνουν, με την υποστήριξη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για πρώτη φορά στην Αθήνα την έκθεση MEAT DAYS 2012 κατά το χρονικό διάστημα από 29 Σεπτεμβρίου έως 1 Οκτωβρίου 2012, στο εκθεσιακό κέντρο METROPOLITAN EXPO. Το γεγονός τελεί επίσης υπό την αιγίδα του ΕΦΕΤ, της Κτηνιατρικής εταιρείας και του Πανελληνίου Κτηνιατρικού Συλλόγου. Η έκθεση θα είναι ένα επιστημονικό γεγονός με θεματολογία για ολόκληρη την τροφική αλυσίδα και θα απευθύνεται σε εμπόρους κρέατος, πουλερικών, βιομηχανίες τυποποίησης κρέατος, ζώντων ζώων, παραγωγούς, γεωπόνους, κτηνιάτρους κλπ. Λαμβάνοντας υπόψη τη δυναμική της ευρύτερης περιοχής της Περιφέρειας ΑΜΘ στον πρωτογενή τομέα και ειδικότερα στον τομέα του κρέατος, το ενδιαφέρον που εκδήλωσαν επιχειρηματίες της περιοχής που δραστηριοποιούνται στον κλάδο και με κύριο σκοπό την υποστήριξη όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την προβολή και προώθηση των επιχειρήσεων που έχουν ως αντικείμενο το κρέας, τα πουλερικά και τα προϊόντα τους (αλλαντικά, σκευάσματα κλπ), και την ενιαία παρουσία τους η Περιφέρεια Α.Μ-Θ. προτίθεται να λάβει μέρος στη συγκεκριμένη έκθεση με αυτόνομο περίπτερο επιφάνειας 45 τ.μ.
Οι δαπάνες που θα καλυφθούν και οι υποχρεώσεις της αναδόχου εταιρείας θα είναι :
 Η εξασφάλιση και ενοικίαση εκθεσιακού χώρου 45 τ.μ
 Η κατασκευή της βασικής δομής του περιπτέρου (διαχωριστικά πάνελς, μοκέτα κλπ)
 Ενοικίαση ψυγείων για την τοποθέτηση των προϊόντων
 Ο φωτισμός (1 spot ανά 3 τ.μ.)
 Παραχώρηση χρήσης 2 γραφείων και 6 καθισμάτων
 Χορήγηση 3 παροχών ρεύματος (πρίζες 500watt)
 Η κατασκευή μετώπης με την επωνυμία της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ.
 Η φύλαξη και ο καθαρισμός του χώρου
 Δωρεάν χορήγηση επιθυμητού αριθμού προσκλήσεων
 Η Εγγραφή όλων των συμμετεχόντων στον κατάλογο εκθετών
Μετά τα παραπάνω, η υπηρεσία:

 
 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

1. Τη συμμετοχή της Περιφέρειας στην παραπάνω έκθεση και τη διάθεση ποσού 7.000,00 Ευρώ, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφέρειας του Ειδικού Φορέα 2072 (Π.Ε. Ξάνθης) και ΚΑΕ 0844 του οικονομικού έτους 2012.
2. Την ανάθεση της συμμετοχής της Περιφέρειας ΑΜΘ και όλων των εργασιών στην διοργανώτρια εταιρεία ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Θ. ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - Βουλιαγμένης & Κάρπου 33
Τ.Κ. 11631 Αθήνα.(ΑΦΜ 998908635 – ΔΟΥ ΙΗ’ ΑΘΗΝΩΝ. Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει τη συμμετοχή της ΠΑΜΘ στην έκθεση MEAT DAYS 2012 και τη διάθεση ποσού 7.000,00 Ευρώ, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφέρειας του Ειδικού Φορέα 2072 (Π.Ε. Ξάνθης) και ΚΑΕ 0844 του οικονομικού έτους 2012.
2. Την ανάθεση της συμμετοχής της Περιφέρειας ΑΜΘ και όλων των εργασιών στην διοργανώτρια εταιρεία ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Θ. ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - Βουλιαγμένης & Κάρπου 33 Τ.Κ. 11631 Αθήνα (ΑΦΜ 998908635 – ΔΟΥ ΙΗ’ ΑΘΗΝΩΝ). Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 733/2012.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                 ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
                                                               ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                              ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                               ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 464 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου 2012 11:14
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 732 2012 Απόφαση 734 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή