Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 734

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 33 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 734/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση συνδιοργάνωσης της ΠΑΜΘ – ΠΕ Καβάλας με το Πολιτιστικό Σύλλογο Φιλίππων στην εκδήλωση «Νοστιμιές στο Σπίτι».
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 20 Σεπτεμβρίου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.5809/14-9-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2)Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 3) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, 4) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, 5)Σταύρος Καβαρατζής μέλος, 6) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος, 7) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Απόντες ήταν : οι κ.κ. 1) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος και 2) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 734: Εισηγούμενη το δέκατο τρίτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕ Καβάλας με το υπ΄ αριθμ. 07/4058/13-9-2012 έγγραφο της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής, τα εξής: Ο Πολιτιστικός σύλλογος Φιλίππων, παρουσιάζει ποικίλες πολιτιστικές δράσεις τα τελευταία 30 χρόνια. Στα πλαίσια της συνεργασίας του με άλλους πολιτιστικούς φορείς έχει πραγματοποιήσει επιτυχημένες συνεργασίες καθώς και συναντήσεις των συλλόγων που περιβάλουν τα τενάγη των Φιλίππων. Σαν εξέλιξη αυτών των εκδηλώσεων προετοιμάζει μια άλλη πρόταση. Η εκδήλωση-πρόταση θα έχει τίτλο «Νοστιμιές από σπίτι», θα πραγματοποιηθεί στους Φιλίππους τη Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου 2012 και θα έχει στόχο να αναδείξει την πολιτιστική μας κληρονομιά μέσα από την παραδοσιακή κουζίνα και τους χορούς του κάθε τόπου. Στην εκδήλωση αυτή θα συμμετάσχουν 25 πολιτιστικοί σύλλογοι από την Καβάλα και την Δράμα, στην προσπάθεια τους να φέρουν στην μνήμη αλλά και να ξαναπαρουσιάζουν στους παρευρισκόμενους, τις ξεχασμένες νοστιμιές που μαγείρευαν οι πρόγονοι μας, από τα διάφορα μέρη καταγωγής τους καθώς και να χορέψουν παραδοσιακούς χορούς .Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την δυνατότητα να γευτούν παραδοσιακά εδέσματα που θα προετοιμάσουν οι νοικοκυρές του χωριού των Φιλίππων. Είναι πλέον γνωστό ότι η UNESCO ενέκρινε την εγγραφή της Μεσογειακής Διατροφής στον Κατάλογο της Άϋλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της ανθρωπότητας. Η Μεσογειακή διατροφή μπορεί και πρέπει να αποτελέσει βασικό αναπτυξιακό εργαλείο, εκφράζοντας έναν ιδιαίτερο, μοναδικό τρόπο ζωής αλλά και αξιοποιώντας μέρος του ελληνικού πλούτου (ιστορικού, κοινωνικού και πολιτιστικού) που τη διαμορφώνει. Η έννοια της Άϋλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς περιλαμβάνει ζωντανές εκφράσεις και παραδόσεις αμέτρητων ομάδων και κοινοτήτων σε όλο τον κόσμο, τις οποίες έχουν κληρονομήσει από τους προγόνους τους και τις μεταδίδουν στους απογόνους τους, στις περισσότερες περιπτώσεις από στόμα σε στόμα.
Οι αλλαγές στις διατροφικές συνήθειες που παρατηρούνται τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας, με αποτέλεσμα να απομακρυνόμαστε όλο και περισσότερο από τον παραδοσιακό ελληνικό τρόπο διατροφής, ο οποίος συμβάλλει ιδιαίτερα στην διατήρηση και προαγωγή της υγείας με παράλληλη ωφέλεια της εθνικής οικονομίας και διατήρηση της πολιτισμικής μας κληρονομιάς. Η θέση που καταλαμβάνει η χώρα μας, πανευρωπαϊκά, στην παιδική παχυσαρκία, με τα Ελληνόπουλα να είναι τα πιο υπέρβαρα παιδιά σε σχέση με τα συνομήλικα τους στην Ευρώπη, ενώ ταυτόχρονα υπάρχει αύξηση των διατροφικών διαταραχών, όπως η νευρογενής ανορεξία και η νευρογενής βουλιμία. Επιστήμονας διατροφολόγος θα παρουσιάσει εισήγηση στους παρευρισκόμενους για την σημαντικότητα της παραδοσιακής διατροφής. Σύμφωνα με τ’ ανωτέρω η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης κρίνεται σκόπιμο να ενισχύσει την οργανωμένη αυτή προσπάθεια αυτή στο πλαίσιο διατήρησης και ανάπτυξης του παραδοσιακού μας τρόπου διατροφής.
Για το σκοπό αυτό, η υπηρεσία: 

 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την κάλυψη μέρους δαπανών του προϋπολογισμού της διοργάνωσης, για τη φωτιστική κάλυψη με το ποσό των 500ευρω συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ από τον Αναστασιάδη Βασίλειο με ΑΦΜ 043519842, για την εκτύπωση 500 αφισών με το ποσό των 500ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ από την εταιρεία Κρίκογλου Ιορδάνη & Σια ΟΕ με ΑΦΜ 091683335 και 10 διαφημιστικά BANNER με το ποσό των 800ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ από τον Μορφίδη Θεόδωρο με ΑΦΜ 038567685, σύνολο 1.800ευρώ, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας του Ειδικού Φορέα 3351 ΚΑΕ 844 οικονομικού έτους 2012.
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

 

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η ΦΙ Α
(Με ψήφους 4 υπέρ και 3 λευκά )

Εγκρίνει τη συνδιοργάνωση της ΠΑΜΘ – ΠΕ Καβάλας με το Πολιτιστικό Σύλλογο Φιλίππων στην εκδήλωση «Νοστιμιές στο Σπίτι» και την κάλυψη μέρους δαπανών του προϋπολογισμού της διοργάνωσης, για τη φωτιστική κάλυψη με το ποσό των 500€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ από τον Αναστασιάδη Βασίλειο με ΑΦΜ 043519842, για την εκτύπωση 500 αφισών με το ποσό των 500€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ από την εταιρεία Κρίκογλου Ιορδάνη & Σια ΟΕ με ΑΦΜ 091683335 και 10 διαφημιστικά BANNER με το ποσό των 800€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ από τον Μορφίδη Θεόδωρο με ΑΦΜ 038567685, σύνολο 1.800€, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας του Ειδικού Φορέα 3351 ΚΑΕ 844 οικονομικού έτους 2012. Μειοψήφησαν ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Παύλος Δαμιανίδης και τα μέλη Αϊχάν Σιακήρ και Χρήστος Τρέλλης ψηφίζοντας Λευκό, διότι θεωρούν ότι σε εποχή οικονομικής κρίσης είναι πολλά τα χρήματα για τέτοιου είδους εκδήλωση.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 734/2012.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 465 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου 2012 11:01
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 733 2012 Απόφαση 735 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή