Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 341

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 18 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 341/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση: των επιτροπών προμήθειας για τον πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό «Προμήθεια Υλικού Διαγράμμισης στο οδικό δίκτυο Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης έτους 2011» σύμφωνα με το ΠΔ118/2007 άρθρου 38: 1)Επιτροπή αξιολόγησης του αποτελέσματος του διαγωνισμού και της διαδικασίας διαπραγμάτευσης και 2) Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων του άρθρου 15 του ΠΔ118/2007 και προσφυγών του άρθρου 3 παρ. 2 του Ν. 2522/1997 για τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Εγκρίνει τον ορισμό των επιτροπών προμήθειας για τον πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό «Προμήθεια Υλικού Διαγράμμισης στο οδικό δίκτυο Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης έτους 2011» σύμφωνα με το ΠΔ118/2007 άρθρου 38 και σύμφωνα με το υπ΄αριθμ.27392/Ξ-ΔΤΕ-1651/06/04/2012 πρακτικό κλήρωσης ορισμού μελών
Και συγκεκριμένα :
1) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ
Πίνακας τακτικών μελών
Α. Τσιφτελίδης Σοφοκλής Πολιτικός Μηχανικός με Β΄βαθμό – στην ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης
Β. Κομνηνακίδης Νικόλαος Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ με Δ΄βαθμό – στην ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης
Γ. Τσιμηρίκα Μαρία Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ με Δ΄βαθμό – στην ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης
Πίνακας αναπληρωματικών μελών
Α) Γαβριηλίδης Θέμης Πολιτικός Μηχανικός με Δ΄βαθμό – στην ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης
Β) Χατζηαβραμίδου Μαρία Αρχιτέκτων Μηχανικός με ΣΤ΄βαθμό – στην ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης
Γ) Παπαδοπούλου Αθηνά Εργοδηγός Δομικών Έργωνμε Β΄βαθμό – στην ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης
2) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 15 ΤΟΥ ΠΔ118/2007 ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΤΟΥ
ΑΡΘΡΟΥ 3 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν. 2522/1997
Πίνακας τακτικών μελών
Α) Καραχρήστου Γρηγορία Πολιτικός Μηχανικός με Β΄βαθμό – στην ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης
Β) Μαύρου Αναστασία Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με Δ΄βαθμό – στην ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης
Γ) Παπαλεξίου Δημήρτιος Πολιτικός Μηχανικός με Γ΄βαθμό – στην ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης Πίνακας αναπληρωματικών μελών
Α)Κολώνιας Άγγελος Αρχιτέκτων Μηχανικός με Β΄βαθμό – στην ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης
Β) Μπεμπεκίδης Καρυοφίλης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με Β΄βαθμό – στην ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης
Γ) Καλπακτσίδου Δέσποινα Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός με Δ΄βαθμό – στην ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 341/2012.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                               ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
                                                              ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                               ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΤΑΝΤΗ

Διαβάστηκε 386 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 28 Νοεμβρίου 2012 10:21
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 340 2012 Απόφαση 342 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή