Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 342

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 18 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 342/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση όρων και τευχών δημοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Αποκατάσταση βλάβης φωτισμού γέφυρας κήπων Έβρου» προϋπολογισμού 13.000,00€ με Φ.Π.Α. χρηματοδοτούμενο από ΚΑΠ Επενδύσεων 2012 Π.Α.Μ.Θ.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει:1)Τους όρους και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΗΠΩΝ ΕΒΡΟΥ”προϋπολογισμού 13.000,00€ με Φ.Π.Α. χρηματοδοτούμενο από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 2012 Π.Α.Μ.Θ. με ΚΕ: 121002019 με πρόχειρο δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό κατά το άρθρο 29 του Ν.3669/2008 με δημοσίευση της περίληψης διακήρυξης σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα, πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν τη διεξαγωγή της δημοπρασίας και ανάρτηση στο διαδύκτιο, με το σύστημα υποβολής με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (Αρθρο 5 του Ν.3669/08).
2)Τον ορισμό της επιτροπής διαγωνισμού αποτελούμενη από τους κάτωθι:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
4. ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ με Δ’β ως πρόεδρος
5. ΤΑΜΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ με Δ’β ως μέλος
6. ΜΟΣΧΟΥ ΑΝΝΑ, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ με Δ’β ως μέλος
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ :
1. ΣΚΟΥΡΤΟΥΔΗΣ ΜΟΣΧΟΣ, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ με Β’β
2. ΠΟΥΛΟΥΤΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ, Μηχανολόγος Μηχανικός με Δ’β
3. ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ με Β’β
ΑΔΑ: Β4ΛΗ7ΛΒ-6ΞΥ
Χρέη γραμματέα θα εκτελέσει η ΟΥΛΙΑΝΟΥΔΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΔΕ Διοικητικών – Γραμματέων με Γ’β με αναπληρώτρια την ΠΑΝΤΑΖΙΔΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων με Γ ’β Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 342/2012.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                               ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
                                                              ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΤΑΝΤΗ

Διαβάστηκε 348 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 28 Νοεμβρίου 2012 10:14
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 341 2012 Απόφαση 343 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή