Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 281

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Αριθ. Απόφασης 281/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού 1/2012 της Επιτροπής Αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση ανελκυστήρων του Διοικητηρίου της ΠΕ Καβάλας» με χρονική διάρκεια του έργου από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/12/2012, και προϋπολογισμό €9.600,00 χωρίς ΦΠΑ.

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η ΦΙ Α
(Με ψήφους 7 υπέρ και 1 λευκό)


Εγκρίνει το Πρακτικό και την ανάδειξη της εταιρείας ΜΑΤΘΑΙΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ Ο.Ε ως αναδόχου του έργου: «Συντήρηση των ανελκυστήρων του Διοικητηρίου της Π.Ε. Καβάλας» με τιμή 760,00 € μηνιαίως, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως 31-12-2012. Η επιτροπή αποφασίζει την έγκριση του Πρακτικού και την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού διότι, όπως ρητά προβλέπεται στο άρθρο 21 παρ. η του Π.Δ. 118/2007 για την περίπτωση μοναδικής προσφοράς, η Υπηρεσία προσκόμισε συγκριτικά στοιχεία προηγουμένων διαγωνισμών με αποτέλεσμα να καθίσταται δυνατή η κρίση της προσφοράς ως συμφέρουσας για το Δημόσιο και κατ’ επέκταση η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού. Μειοψήφησε το μέλος Κων/νος Μιχελής ο οποίος ψήφισε Λευκό διότι κρίνει την προσφορά ασύμφορη για το δημόσιο.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 281/2012.

 

Διαβάστηκε 399 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 27 Νοεμβρίου 2012 12:21
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 280 2012 Απόφαση 282 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή