Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 280

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Αριθ. Απόφασης 280/2012


ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση της διακήρυξης και τη συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού για τη δημοπράτηση του έργου « Πυρασφάλεια Διοικητηρίου Καβάλας», προϋπολογισμού €180.000,00 με ΦΠΑ.

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η ΦΙ Α
(Με ψήφους 5 υπέρ 2 λευκά και 1 κατά)


Εγκρίνει τη συνημμένη διακήρυξη του έργου: «Πυρασφάλεια Διοικητηρίου Καβάλας», προϋπολογισμού €180.000,00 με ΦΠΑ. και συγκροτεί επιτροπή για την διεξαγωγή του διαγωνισμού σύμφωνα με το από 24- 2-2012 συνημμένο Πρακτικό κλήρωσης, αποτελούμενη από τους: 

Τακτικά μέλη:
1. Παναγιώτα Ξανθού, Πολιτικό Μηχ/κό ΤΕ της Δ.Τ.Ε. Π/Ε. Καβάλας, ως πρόεδρο,
2. Κωνσταντίνο Κουνάκο, Μηχανολόγο Μηχ/κό ΤΕ της Δ.Τ.Ε Π/Ε. Καβάλας, ως μέλος και
3. Χρήσιμο Κυριαζή, Εργοδηγό ΔΕ της Δ.Τ.Ε. Π/Ε. Καβάλας, ως μέλος, 

Αναπληρωματικά μέλη:
1. Ιωάννη Νεστορίδη, Αρχιτέκτων Μηχ/κό της Δ.Τ.Ε. Π/Ε. Καβάλας,
2. Μαρία Παπαργυρίου, Εργοδηγό ΤΕ της Δ.Τ.Ε. Π/Ε. Καβάλας και
3. Βασίλειο Γυρίκη, Πολιτικό Μηχ/κό της Δ.Τ.Ε. Π/Ε. Καβάλας.
Τα αναπληρωματικά μέλη αναπληρώνουν κατά σειρά που διορίζονται, οποιαδήποτε από τα τακτικά μέλη που τυχόν λείπουν, απουσιάζουν ή κωλύονται. Μειοψήφησαν τα μέλη Κων/νος Μιχελής και Σταύρος Καβαρατζής οι οποίοι ψήφισαν Λευκό διότι δεν έχουν πλήρη στοιχεία για την μελέτη και το μέλος Χρήστος Τρέλλης ο οποίος ψήφισε Κατά διότι θεωρεί το ύψοςτου προϋπολογισμού πολύ υψηλό για το συγκεκριμένο έργο. 

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 280/2012.

Διαβάστηκε 429 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 27 Νοεμβρίου 2012 12:18
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 279 2012 Απόφαση 281 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή