Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 282

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Αριθ. Απόφασης 282/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση των όρων της διακήρυξης και συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού για τη δημοπράτηση του έργου «Εγγειοβελτιωτικά Έργα Περιοχής Παγγαίου» προϋπολογισμού €120.000,00 με ΦΠΑ.

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο ΦΩ Ν Α

Εγκρίνει τη συνημμένη διακήρυξη του έργου: «Εγγειοβελτιωτικά Έργα Περιοχής Παγγαίου» προϋπολογισμού €120.000,00 με ΦΠΑ και συγκροτεί επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού, σύμφωνα με το από 23-4-2012 Πρακτικό κλήρωσης, αποτελούμενη από τους:
Τακτικά μέλη:
1. Αθανάσιο Αδάμ Πολ/κό Μηχ/κό της Δ.Τ.Ε. Π/Ε. Καβάλας, ως πρόεδρο,
2. Ιωάννη Παυλίδη Πολ/κό Μηχ/κό της Δ.Τ.Ε Π/Ε Καβάλας, ως μέλος και
3. Βασίλειο Γυρίκη Πολ/κό Μηχ/κό της Δ.Τ.Ε. Π/Ε. Καβάλας, ως μέλος.
Αναπληρωματικά μέλη:
1. Ιωάννη Νεστορίδη Αρχ/των Μηχ/κό της Δ.Τ.Ε. Π/Ε. Καβάλας,
2. Παρασκευή Πουλουτίδου Πολ/κό Μηχ/κό της Δ.Τ.Ε. Π/Ε. Καβάλας και
3. Αναστασία Μαυρίδου Αρχ/των Μηχ/κό της Δ.Τ.Ε. Π/Ε. Καβάλας.
Τα αναπληρωματικά μέλη αναπληρώνουν κατά σειρά που διορίζονται, οποιαδήποτε από τα τακτικά μέλη που τυχόν λείπουν, απουσιάζουν ή κωλύονται.


Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 282/2012.

Διαβάστηκε 424 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 27 Νοεμβρίου 2012 12:23
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 281 2012 Απόφαση 283 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή