Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 226

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 11 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 226 /2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση συνδιοργάνωσης της ΠΑΜΘ με το σύλλογο Κεραυνό Κρηνίδων των πολιτιστικών εκδηλώσεων «Φιλίππεια 2012» από 17-19 Απριλίου 2012. Στην Κομοτηνή σήμερα στις 9 Απριλίου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 2444/5-4-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος, 5)Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος, 8)Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος, 9) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου. ΑΠΟΦΑΣΗ 226: Εισηγούμενη το δέκατο όγδοο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕ Καβάλας με το υπ’ αριθμ 1086/2-4-2012 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Ο Γυμναστικός Σύλλογος Κεραυνός Κρηνίδων τα τελευταία 12 χρόνια την 3η, 4η και 5η μέρα του Πάσχα διοργανώνει μία σειρά από πολιτιστικές και παράλληλα αθλητικές εκδηλώσεις με αποκορύφωμα τον διαγωνισμό τσουγκρίσματος αυγών που έχει αποκτήσει πλέον πανελλήνια εμβέλεια. Οι ημέρες διεξαγωγής φέτος των εκδηλώσεων είναι 17,18 και 19 Απριλίου 2012. Οι εκδηλώσεις αναφέρονται σε άτομα παιδικών και προπαιδικών ηλικιών και περιλαμβάνουν τουρνουά ποδοσφαίρου, μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις και διαγωνισμό τσουγκρίσματος αυγών. Πρόκειται για μία σειρά εκδηλώσεων που είναι θεσμός για την ευρύτερη περιοχή της Π.Ε Καβάλας και αποτελούν σημείο αναφοράς για τα τοπικά πολιτιστικά και αθλητικά δρώμενα. Είναι προφανές ότι από την συνδιοργάνωση της συγκριμένης γιορτής, της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας με τον Κεραυνό Κρηνίδων, προκύπτει όφελος τόσο για την τοπική κοινωνία αλλά και για τους κατοίκους της, όσο και για την Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας. Για το σκοπό αυτό, η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την εξασφάλιση μέρους του κόστους της διοργάνωσης που αφορά την εκτύπωση εντύπων της εκδήλωσης με το ποσό των 1500 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, η οποία θα γίνει από την εταιρία Σελαλματζίδου Κυριακή, με ΑΦΜ 102456352, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, του Ειδικού Φορέα 3351, ΚΑΕ 0844 οικονομικού έτους 2012. Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο ΦΩ Ν Α

Εγκρίνει τη συνδιοργάνωση της ΠΑΜΘ με το σύλλογο Κεραυνό Κρηνίδων των πολιτιστικών εκδηλώσεων «Φιλίππεια 2012» από 17-19 Απριλίου 2012 και την κάλυψη μέρους του κόστους της διοργάνωσης που αφορά την εκτύπωση εντύπων της εκδήλωσης με το ποσό των 1500 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, η οποία θα γίνει από την εταιρία Σελαλματζίδου Κυριακή, με ΑΦΜ 102456352, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, του Ειδικού Φορέα 3351, ΚΑΕ 0844 οικονομικού έτους 2012. Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 226/2012. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 

                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 372 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2012 11:18
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 225 2012 Απόφαση 227 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή