Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 225

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Του Πρακτικού αριθ. 11 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 225/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση συνδιοργάνωσης της ΠΑΜΘ με την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας τουρνουά Ποδοσφαίρου στις 28 και 29 Απριλίου 2012. Στην Κομοτηνή σήμερα στις 9 Απριλίου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 2444/5-4-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος, 5)Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος, 8)Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος, 9) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου. ΑΠΟΦΑΣΗ 225: Εισηγούμενη το δέκατο έβδομο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕ Καβάλας με το υπ’ αριθμ 1181/2-4-2012 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας διοργανώνει στις 28 και 29 Απριλίου 2012 καθώς και στις 05 και 06 Μαΐου 2012 τουρνουά ποδοσφαίρου σε αθλητικές εγκαταστάσεις της Καβάλας και της Θάσου. Η διοργάνωση είναι ενταγμένη στο πλαίσιο των δράσεων της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας για την ανάπτυξη του αθλήματος του ποδοσφαίρου στην περιοχή, καθώς επίσης και στην κατεύθυνση της ανάπτυξης και τόνωσης των θετικών επιδράσεων που έχει το άθλημα στην πνευματική και ψυχική υγεία τόσο του αθλητή, όσο και του θεατή. Ο αθλητισμός γενικότερα αποτελεί έναν τρόπο ψυχαγωγίας και πνευματικής καλλιέργειας, που δεν είναι προνόμιο των αθλητών αλλά και των θεατών των αθλημάτων. Μάλιστα μπορεί να αποτελέσει σημαντικό διέξοδο στα σημερινά κοινωνικά αδιέξοδα.
Είναι προφανές ότι από την συνδιοργάνωση της συγκεκριμένης γιορτής, της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας με την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων, προκύπτει όφελος τόσο για την τοπική κοινωνία αλλά και για τους κατοίκους της, όσο για την Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας. Για το σκοπό αυτό, η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την εξασφάλιση μέρους του κόστους της διοργάνωσης που αφορά μέρος του κόστους της εκτύπωσης αφισών και της προμήθειας κυπέλων με το ποσό των 1000 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, η οποία θα γίνει από την εταιρία Κ. Γαϊτατζή κ ΣΙΑ Ε.Ε, με ΑΦΜ 099475682 σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, του Ειδικού Φορέα 3351, ΚΑΕ 0844 οικονομικού έτους 2012. Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο ΦΩ Ν Α

Εγκρίνει τη συνδιοργάνωση της ΠΑΜΘ με την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας τουρνουά Ποδοσφαίρου στις 28 και 29 Απριλίου 2012 και την κάλυψη μέρους του κόστους της διοργάνωσης που αφορά μέρος του κόστους της εκτύπωσης αφισών και της προμήθειας κυπέλων με το ποσό των 1000 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, η οποία θα γίνει από την εταιρία Κ. Γαϊτατζή κ ΣΙΑ Ε.Ε, με ΑΦΜ 099475682 σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, του Ειδικού Φορέα 3351, ΚΑΕ 0844 οικονομικού έτους 2012. ΑΔΑ: Β4ΩΧ7ΛΒ-95Η Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 225 /2012. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 

                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 397 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2012 11:06
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 224 2012 Απόφαση 226 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή