Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 224

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 11 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 224 /2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση συνδιοργάνωσης της ΠΑΜΘ με την Περιβαλλοντική Κίνηση Θάσου Ποδηλατικού Διημέρου Θάσου. Στην Κομοτηνή σήμερα στις 9 Απριλίου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 2444/5-4-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος, 5)Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος, 8)Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος, 9) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου. ΑΠΟΦΑΣΗ 224: Εισηγούμενη το δέκατο έκτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕ Καβάλας με το υπ’ αριθμ 1014/2-4-2012 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Η Περιβαλλοντική Κίνηση Θάσου σε συνεργασία με ντόπιους ποδηλάτες διοργανώνει για 4η χρονιά τον ποδηλατικό γύρο της Θάσου, στις 28 και 29 Απριλίου 2012. Πρόκειται για έναν αγώνα δρόμου 95 περίπου χιλιομέτρων που διεξάγεται περιμετρικά του νησιού της Θάσου, που θα πραγματοποιηθεί στις 28 Απριλίου. Φέτος για πρώτη φορά στην Ελλάδα στις 28 Απριλίου 2012, θα πραγματοποιηθεί αγώνας 120 χιλιομέτρων και +3.800 μέτρων περιμετρικά των ορεινών όγκων του νησιού με την ονομασία ultra challenge mtb Thassos. Την Κυριακή 29 Απριλίου 2012, θα διεξαχθεί για 8η συνεχή χρονιά ο Διεθνής Λαϊκός Αγώνας Ορεινής Ποδηλασίας. Οι παραπάνω αθλητικές διοργανώσεις έχουν καθιερωθεί στις συνειδήσεις των αθλητών και των κατοίκων του νησιού της Θάσου. Παράλληλα συμβάλουν στην ανάπτυξη του αθλήματος της ποδηλασίας και στη διάδοση του στην Μακεδονία και τη Θράκη. Πέρα από το αθλητικό όφελος με την ανάπτυξη της ευγενούς άμιλλας και του «ευ αγωνίζεσθε», οι αγώνες αυτοί προωθούν και την ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισμού. Κατά την περσινή περίοδο διεξαγωγής των αγώνων επισκέφθηκαν το νησί της Θάσου περισσότερα από 600 άτομα σε περίοδο μάλιστα χαμηλής τουριστικής κίνησης. Ταυτόχρονα δεν θα πρέπει να παραμεριστεί το γεγονός ότι με τον τρόπο αυτό πραγματοποιείται μία έμμεση αλλά ταυτόχρονα και άμεση διαφήμιση της ευρύτερης περιοχής, καθώς οι ευχαριστημένοι επισκέπτες είναι πάντοτε κομιστές θετικών μηνυμάτων. Είναι προφανές ότι από την συνδιοργάνωση της συγκεκριμένης γιορτής της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας με την Περιβαλλοντική Κίνηση Θάσου, προκύπτει όφελος τόσο για την τοπική κοινωνία και τους κατοίκους της, όσο και για την Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας. Για το σκοπό αυτό, η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την εξασφάλιση μέρους του κόστους της διοργάνωσης που αφορά την εκτύπωση εντύπων της εκδήλωσης με το ποσό των 520 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, η οποία θα γίνει από την εταιρία Παπαδημητρίου Δημήτρης, με ΑΦΜ 049461847 και το κόστος μεταλλείων της διοργάνωσης με το ποσό των 1480 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, η οποία θα γίνει από την εταιρία Μπίβα Ελένη με ΑΦΜ 045431852 σύνολο 2.000 ευρώ, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, του Ειδικού Φορέα 3351, ΚΑΕ 0844 οικονομικού έτους 2012. Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο ΦΩ Ν Α

Εγκρίνει τη συνδιοργάνωση της ΠΑΜΘ με την Περιβαλλοντική Κίνηση Θάσου του Ποδηλατικού Διημέρου Θάσου και την κάλυψη μέρους του κόστους της διοργάνωσης που αφορά την εκτύπωση εντύπων της εκδήλωσης με το ποσό των 520 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, η οποία θα γίνει από την εταιρία Παπαδημητρίου Δημήτρης, με ΑΦΜ 049461847 και το κόστος μεταλλείων της διοργάνωσης με το ποσό των 1480 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, η οποία θα γίνει από την εταιρία Μπίβα Ελένη με ΑΦΜ 045431852 σύνολο 2.000 ευρώ, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, του Ειδικού Φορέα 3351, ΚΑΕ 0844 οικονομικού έτους 2012. ΑΔΑ: Β4ΩΧ7ΛΒ-Π3Μ
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 224/2012. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 

                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 351 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2012 10:40
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 223 2012 Απόφαση 225 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή