Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 223

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 11 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 223 /2012


ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση συνδιοργάνωσης της ΠΑΜΘ με τον Αθλητικό Σύλλογο Δόξα Σταυρούπολης Ετήσιου Φεστιβάλ ποδηλατικών διαδρομών -1st RODOPI-NESTOS OPEN BIKE FESTIVAL. Στην Κομοτηνή σήμερα στις 9 Απριλίου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 2444/5-4-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος, 5)Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος, 8)Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος, 9) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου. ΑΠΟΦΑΣΗ 223: Εισηγούμενη το δέκατο πέμπτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕ Ξάνθης με το υπ’αριθμ.οικ.1427/30-3-2012 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Ο Αθλητικός Μορφωτικός Σύλλογος «ΔΟΞΑ» Σταυρούπολης, αποτελεί σήμερα το μόνο ενεργό σύλλογο που ενεργοποιείται στον τομέα του αθλητισμού στην περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Σταυρούπολης. Για το έτος 2012 προγραμματίζει τη διοργάνωση Ετήσιου Φεστιβάλ Ποδηλατικών Διαδρομών - 1st RODOPI - NESTOS OPEN BIKE FESTIVAL, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 12 & 13 Μαΐου. Σ’ αυτό θα συμμετάσχουν ποδηλάτες, αθλητές συλλόγων αλλά και ερασιτέχνες και θα αποτελείται από τρεις διαδρομές: 1. Παιδική διαδρομή παραποτάμια 5 χιλιομέτρων. 2. Αγώνας Road: Σταυρούπολη – Ξάνθη – Τοξότες – ανάβαση κεραιών – Κομνηνά – Σταυρούπολη, Υψομετρικά +1000, 75 χιλιόμετρα 3. Αγώνας ΜΤΒ: Σταυρούπολη – Μαργαρίτης – Καρυόφυτο- Δαφνώνας - Σταυρούπολη, Υψομετρικά +1000, 45 χιλιόμετρα Τέτοιες δράσεις συμβάλλουν στην προβολή του τοπικού στοιχείου μέσω του αθλητισμού και τουρισμού, καθώς και στην αύξηση εισοδήματος της τοπικής αγοράς, ενώ παράλληλα αποτελούν και πόλο έλξης τουριστών, συμβάλλοντας και στην οικονομική αναζωογόνηση της περιοχής. Επειδή η εν λόγω αθλητική εκδήλωση προσφέρει μοναδικές ευκαιρίες για προβολή και ανάδειξη της ορεινής περιοχής του νομού Ξάνθης και του Ποταμού Νέστου, συμβάλλει στην προώθηση ήπιων μορφών τουρισμού και βιώσιμης ανάπτυξης, η υπηρεσία προτείνει την κάλυψη των παρακάτω δαπανών του προϋπολογισμού της εκδήλωσης, ύψους 7.134,00 ευρώ, σε βάρος της πίστωσης του Ειδικού Φορέα 0072 ΚΑΕ 0844 Οικονομικού Έτους 2012. Ο συνολικός προϋπολογισμός των εκδηλώσεων ανέρχεται περίπου στα 15.006,00 ευρώ.

ΤΕΜ

ΤΙΜΗ
(χωρίς ΦΠΑ)

ΔΑΠΑΝΗ
(με ΦΠΑ)

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΓΩΝΩΝ
1

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ -ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΑΦΙΣΩΝ, ΠΑΝΟ,
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ, ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

2 800,00 € 984,00 €
2

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΦΙΣΩΝ, ΠΑΝΟ (4mX5m),
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ

100 800,00 € 984,00 €
3 ΣΤΟΛΙΣΜΟΣ ΑΦΕΤΗΡΙΑΣ- ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΓΩΝΩΝ 500,00 € 615,00 €
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΙ
1 ΤΣΑΝΤΕΣ ΧΑΡΤΙΝΕΣ/ΠΑΝΙΝΕΣ 300 150,00 € 184,50 €
2 ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ 300 1.800,00 € 2.214,00 €
3 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ 50 50,00 € 61,50 €
4 ΚΑΠΕΛΑΚΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟ ΑΓΩΝΑ 100 300,00 € 369,00 €
6 TIRE UPS / ΠΑΡΑΜΑΝΕΣ 1500 50,00 € 61,50 €
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ-ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ
1 ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ 50 300,00 € 369,00 €
2 ΚΑΠΕΛΑΚΙΑ 50 150,00 € 184,50 €
ΑΠΟΝΟΜΗ - ΒΡΑΒΕΥΣΗ
1 ΕΠΑΙΝΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ 400 400,00 € 492,00 €
2 ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΝΙΚΗΤΩΝ 60 300,00 € 369,00 €
3 ΚΥΠΕΛΛΑ ΠΡΩΤΩΝ 20 200,00 € 246,00 €
ΣΥΝΟΛΟ 7.134,00 €

Κατόπιν των παραπάνω, η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση συνδιοργάνωσης της ΠΑΜΘ με τον Αθλητικό Σύλλογο Δόξα Σταυρούπολης, Ετήσιου Φεστιβάλ ποδηλατικών διαδρομών -1st RODOPI-NESTOS OPEN BIKE FESTIVAL και την κάλυψη μέρους του προϋπολογισμού της διοργάνωσης ,ύψους 7.134,00€, όπως φαίνεται στον πιο πάνω πίνακα, σε βάρος της πίστωσης του Ειδικού Φορέα 0072 ΚΑΕ 0844 Οικονομικού Έτους 2012. Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο ΦΩ Ν Α

Εγκρίνει τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης με τον Αθλητικό Σύλλογο Δόξα Σταυρούπολης του Ετήσιου Φεστιβάλ ποδηλατικών διαδρομών -1st RODOPI-NESTOS OPEN BIKE FESTIVAL και την κάλυψη μέρους του προϋπολογισμού της διοργάνωσης, ύψους 7.134,00€, σύμφωνα με τον πιο πάνω πίνακα, σε βάρος της πίστωσης του Ειδικού Φορέα 0072 ΚΑΕ 0844 Οικονομικού Έτους 2012. Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 223 /2012. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 

                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 372 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2012 10:32
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 222 2012 Απόφαση 224 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή