Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 222

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 11 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 222/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση συνδιοργάνωσης της ΠΑΜΘ με τον Αθλητικό Όμιλο Ενόργανης Γυμναστικής Αλεξανδρούπολης «Τριεθνούς Συνάντησης Ενόργανης Γυμναστικής». Στην Κομοτηνή σήμερα στις 9 Απριλίου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 2444/5-4-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος, 5)Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος, 8)Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος, 9) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου. ΑΠΟΦΑΣΗ 222: Εισηγούμενη το δέκατο τέταρτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕ Έβρου με το υπ’ αριθμ. 1120/26-3-2012 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Η Ενόργανη γυμναστική είναι ένα άθλημα το οποίο καλλιεργεί ποικίλες δεξιότητες μεταξύ των οποίων τη σωστή στάση του σώματος, την ευκινησία, την πλαστικότητα, τη δύναμη, την επιδεξιότητα. Τα παιδιά μαθαίνουν να εκτελούν κινήσεις εύπλαστες και εκφραστικές σε πλήρη συντονισμό με τη μουσική. Αποκτούν έτσι πλήρη έλεγχο του σώματός τους και καλλιεργούν τη φαντασία μέσα από ένα πλούτο κινητικών εμπειριών. Ο Αθλητικός Όμιλος Ενόργανης Γυμναστικής Αλεξανδρούπολης ιδρύθηκε το 1979 και απέδειξε στην πορεία του ότι είναι ένα από τα καλύτερα σωματεία της γυμναστικής στην Ελλάδα και επάξια συνεχίζει να διεκδικεί τον τίτλο του καλύτερου επαρχιακού σωματείου. Το 2006 απογειώθηκε στην 4η θέση της γενικής κατάταξης αξιολόγησης για όλα τα αθλήματα της γυμναστικής , σύμφωνα με τους επίσημους πίνακες της ομοσπονδίας, έχοντας μπροστά στις πρώτες θέσεις μεγάλα σωματεία των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο της ευαισθητοποίησης του κοινού σε θέματα άθλησης , η Περιφερειακή Ενότητα Έβρου σε συνεργασία με τον «Αθλητικό Όμιλο Ενόργανης Γυμναστικής Αλεξανδρούπολης», πρόκειται να προβεί το πρώτο Σαββατοκύριακο του Μαΐου 2012 (5 ή 6 Μαΐου δεν έχει ορισθεί ακριβής ημερομηνία ) και το δεύτερο Σαββατοκύριακο του Μαΐου (12-13) στην συνδιοργάνωση των εξής εκδηλώσεων :α)Της «Τριεθνούς Συνάντησης Ενόργανης Γυμναστικής παμπαίδων και παγκορασίδων» με τη συμμετοχή της Τουρκίας και της Βουλγαρίας και β)στους Πανελλήνιους Προκριματικούς αγώνες Βορείου και Κεντρικής Ελλάδος . Κατόπιν των παραπάνω , η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Η ΠΑΜΘ-Περιφερειακή Ενότητα Έβρου να συμμετάσχει στη συγκεκριμένη δράση καλύπτοντας τη μεταφορά των οργάνων γυμναστικής Ολυμπιακών προδιαγραφών από την Αθήνα στην Αλεξανδρούπολη με επιστροφή συνολικού ποσού 3.300,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). Η δαπάνη θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2362/95, Ν3871/10 και Π.Δ.113/10, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου του Ειδικού Φορέα 4071. ΚΑΕ 9779.0001., που προέρχεται από ΚΑΠ και αφορά το έργο «εκδηλώσεις(Δράσεις)για τον αθλητισμό έτος 2012 (κωδ.121002033)». Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο ΦΩ Ν Α

Εγκρίνει τη συνδιοργάνωση της ΠΑΜΘ με τον «Αθλητικό Όμιλο Ενόργανης Γυμναστικής Αλεξανδρούπολης» Τριεθνούς Συνάντησης Ενόργανης Γυμναστικής και την κάλυψη δαπάνης ύψους 3.300€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) που αφορά τη μεταφορά των οργάνων γυμναστικής Ολυμπιακών προδιαγραφών από την Αθήνα στην Αλεξανδρούπολη με επιστροφή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2362/95, Ν3871/10 και Π.Δ.113/10, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου του Ειδικού Φορέα 4071. ΚΑΕ 9779.0001., που προέρχεται από ΚΑΠ και αφορά το έργο «εκδηλώσεις(Δράσεις)για τον αθλητισμό έτος 2012 (κωδ.121002033)». ΑΔΑ: Β4ΩΧ7ΛΒ-3Ι3 Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 222 /2012. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 

                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 386 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2012 09:56
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 221 2012 Απόφαση 223 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή