Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 178

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Αριθ. Απόφασης 178/2012


ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση των όρων διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπών διεξαγωγής , αξιολόγησης και ενστάσεων του δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση εργασιών καθαριότητας των κτιρίων της ΠΕ Ροδόπης και ΠΑΜΘ.

 Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η ΦΙ Α
(Με ψήφους 7 υπέρ και 1 λευκό)


Εγκρίνει τους όρους της διακήρυξης δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση εργασιών καθαριότητας των κτιρίων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης και της Π.Α.Μ.Θ. Προϋπολογισμού:148.500,00€ και συγκροτεί, σύμφωνα με το από 7-2-2012 πρακτικό διενέργειας δημόσιας κλήρωσης, επιτροπές Διενέργειας του διαγωνισμού, αξιολόγησης των προσφορών και Ενστάσεων του άρθρου 15 του Π.Δ. 118/2007, ως εξής:
1) Επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών, αποτελούμενη από τους παρακάτω υπαλλήλους:
i. Άγγελο Αντωνιάδη, Πρόεδρο, Προϊστάμενο του τμήματος Περιουσίας της Δ/νσης Οικονομικού του κλάδου Π.Ε Διοικητικού-Οικονομικού, με βαθμό Δ’.
ii. Άγγελο Μουσελεμίδη, μέλος υπάλληλο της Δ/νσης Οικονομικού του κλάδου Π.Ε Διοικητικού-Οικονομικού, της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. με βαθμό E’.
iii. Χάρη Αρμεντζίδη, μέλος, Προϊστάμενο του τμήματος Προμηθειών, της Δ/νσης Οικονομικού του κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, της Περιφέρειας Α.Μ.Θ, βαθμό Δ’.
Αναπληρωματικά μέλη
i. Στυλιανό Μπομποτά, υπάλληλο της Δ/νσης Διοίκησης του κλάδου ΔΕ Πληροφορικής, της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. με βαθμό Δ’.
ii. Ελένη Βουλτσιάδου, υπάλληλο της Δ/νσης Οικονομικού, του κλάδου Π.Ε Διοικητικού-Οικονομικού της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. με βαθμό Ε’.
iii. Αντωνία Κοροβέση, υπάλληλο της Δ/νσης Ανάπτυξης, του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων,της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. με βαθμό Γ’.
2) Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων του άρθρου 15 του ν.118/2007, αποτελούμενη από τους παρακάτω υπαλλήλους:
i. Χρυσούλα Γκουντέλα, Πρόεδρο, Προϊσταμένη τμήματος Τεκμηρίωσης, του κλάδου Π.Ε Διοικητικού-Οικονομικού, της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. με βαθμό Δ’ .
ii. Κων/νο Ματθαίου, μέλος, Προϊστάμενος της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών, της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., του κλάδου Π.Ε Μηχανικών/Μηχανολόγων Μηχανικών, με βαθμό Β’.
iii. Ευαγγελία Τζιαμπάζη, μέλος, Προϊσταμένη της Δ/νσης Διοίκησης, του κλάδου Π.Ε Διοικητικού-Οικονομικού της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., με βαθμό Γ’.
Αναπληρωματικά μέλη
i. Κων/νο Μπανιώτη, Προϊστάμενο στο τμήμα Δια Βίου Μάθησης και Παιδείας της Δ/νσης Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου και Τουρισμού, του κλάδου Π.Ε Διοικητικού-Οικονομικού της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. με βαθμό Β’.
ii. Λάμπρο Σκάρλο, υπάλληλο της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., του κλάδου Δ.Ε. Διοικητικών Γραμματέων με βαθμό Γ’.
iii. Ιφιγένεια Θάνου, υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε Ροδόπης, του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, με βαθμό ΣΤ’.
Η συγκρότηση των παραπάνω επιτροπών που αφορούν το διαγωνισμό καθαριότητας να ισχύσει μέχρι την ολοκλήρωση του διαγωνισμού και για όλες τις τυχόν επαναληπτικές διαδικασίες.
Μειοψήφησε το μέλος Χρήστος Τρέλλης, ψηφίζοντας Λευκό, διότι πιστεύει ότι πρέπει να προσληφθεί προσωπικό και όχι να γίνει διαγωνισμός.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 178/2012.

 

 

Διαβάστηκε 364 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 27 Νοεμβρίου 2012 09:36
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 177 2012 Απόφαση 179 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή