Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 168

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 8 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 168/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση συνδιοργάνωσης της ΠΑΜΘ με το Πολιτιστικό Σύλλογο Φιλίππων εκδήλωσης για την Παγκόσμια ημέρα Κουκλοθεάτρου στις 18 Μαρτίου 2012.
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 15 Μαρτίου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 1845 /12-3-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.
Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος, 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος,6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος , 9) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Φωτεινή Νταντή.

ΑΠΟΦΑΣΗ 168: Εισηγούμενη το εικοστοέβδομο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕ Καβάλας με το υπ’ αριθμ. 07/918/2-3 -2012 με έγγραφό της,έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Φιλίππων παρουσιάζει ποικίλες πολιτιστικές δραστηριότητες τα τελευταία 30 χρόνια.Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κουκλοθέατρου προγραμματίζει την Κυριακή 18 Μαρτίου να διοργανώσει μία σειρά δραστηριοτήτων για παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας στις αίθουσες του κινηματογράφου Απόλλων στη Καβάλα. Στη εκδήλωση μετέχουν και μέλη της UNIMA η οποία είναι ισότιμο μέλος της UNESCO και κανονικό μέλος του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου. Οι δραστηριότητες πέρα από τις παραστάσεις κουκλοθέατρου θα περιλαμβάνουν και ενδιαφέροντα εργαστήρια για τη δημιουργία κούκλας με φτηνά υλικά. Από τη
συνδιοργάνωση της εκδήλωσης που προγραμματίζει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Φιλίππων σε συνεργασία με την UNIMA – Ελλάς και με την Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας , είναι προφανές ότι προκύπτει όφελος καθώς οι δράσεις αφορούν παιδιά και στόχο έχουν να τους γνωρίσουν από κοντά και με άμεσο τρόπο την τέχνη και την σημαντική προσφορά του κουκλοθέατρου στη διασκέδαση και την ψυχαγωγία στην τρυφερή ηλικία.
Για το σκοπό αυτό

 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση συνδιοργάνωσης της πιο πάνω εκδήλωσης, η δαπάνη της οποίας θα καλύψει μέρους μέρους του κόστους της εκδήλωσης, που αφορά την εκτύπωση του έντυπου υλικού (αφισών, προσκλήσεων και μπάνερς) και μεταλλίων με το ποσό των 800€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, από το Μορφίδη Θεόδωρο με ΑΦΜ 038567685 .Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον Ειδικό Φορέα 3351 ΚΑΕ 0844.
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την συνδιοργάνωση με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Φιλίππων στις 18/3/2012 της εκδήλωσης με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κουκλοθέατρου μίας σειράς δραστηριοτήτων για παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας στις αίθουσες του κινηματογράφου Απόλλων στη Καβάλα, η δαπάνη της οποίας θα καλύψει μέρος του κόστους της εκδήλωσης, που αφορά στην εκτύπωση του έντυπου υλικού (αφισών, προσκλήσεων και μπάνερς) και μεταλλίων με το ποσό των 800€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, από το Μορφίδη Θεόδωρο με ΑΦΜ 038567685. Η δαπάνη θα γίνει σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού της Π.Ε.Καβάλας από τον Ειδικό Φορέα 3351 ΚΑΕ 0844.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 168/2012.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΤΑΝΤΗ

Διαβάστηκε 322 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου 2012 12:33
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 167 2012 Απόφαση 169 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή