Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 167

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 8 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 167/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση συνδιοργάνωσης της ΠΑΜΘ με τη Θεάτρου Ανάβασις εκδήλωσης για την Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης στις 21 Μαρτίου 2012.
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 15 Μαρτίου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 1845 /12-3-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.
Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος, 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος,6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος , 9) Χρήστος Τρέλλης μέλος.
Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Φωτεινή Νταντή.

ΑΠΟΦΑΣΗ 167: Εισηγούμενη το εικοστοέκτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕ Καβάλας με το υπ’ αριθμ. 07/856/2-3 -2012 με έγγραφό της,έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου η Θεάτρου Ανάβασις προγραμματίζει να ανεβάσει στις 21 Μαρτίου 2012 μία λογοτεχνική – μουσική παράσταση στην Καβάλα με τίτλο «Παράθυρο στον κόσμο της Ποίησης και της Μουσικής» όπου θα παρουσιαστούν με μουσική και απαγγελία ποιήματα του Γιάννη Ρίτσου, του Γιώργου Σεφέρη και του Οδυσσέα Ελύτη.Η παράσταση αυτή το 2010 παρουσιάστηκε στη Γερμανία στις πόλεις Ντίσελντορφ, Άαχεν, Βούπερταλ και Κέτβιχ- Έσσεν στο πλαίσιο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης. Από τη συνδιοργάνωση της εκδήλωσης που προγραμματίζει η Θεάτρου Ανάβασις με την Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας , είναι προφανές ότι προκύπτει όφελος στον τομέα της παραγωγής και προαγωγής του πολιτισμού στον τομέα του Θεάτρου και της μουσικής.  

 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση συνδιοργάνωσης της πιο πάνω εκδήλωσης, η δαπάνη της οποίας θα καλύψει μέρους του κόστους της εκδήλωσης, που αφορά την εκτύπωση του έντυπου υλικού, αφισών και φυλλαδίων με το ποσό των 800€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η προμήθεια θα γίνει από την επιχείρηση Καλίτυπο με ΑΦΜ 084130660.Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον Ειδικό Φορέα 3351 ΚΑΕ 0844.
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την συνδιοργάνωση με την Θεάτρου Ανάβασις της εκδήλωσης στις 21/3/2012 μιας λογοτεχνικής – μουσικής παράστασης στην Καβάλα με τίτλο «Παράθυρο στον κόσμο της Ποίησης και της Μουσικής» όπου θα παρουσιαστούν με μουσική και απαγγελία ποιήματα του Γιάννη Ρίτσου, του Γιώργου Σεφέρη και του Οδυσσέα Ελύτη, Η δαπάνη της οποίας θα καλύψει μέρους του κόστους της εκδήλωσης, που αφορά την εκτύπωση του έντυπου υλικού, αφισών και φυλλαδίων με το ποσό των 800€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η προμήθεια θα γίνει από την επιχείρηση Καλίτυπο με ΑΦΜ 084130660.Η δαπάνη θα γίνει σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού της Π.Ε.Καβάλας από τον Ειδικό Φορέα 3351 ΚΑΕ 0844.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 167/2012.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΤΑΝΤΗ

Διαβάστηκε 389 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου 2012 12:29
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 166 2012 Απόφαση 168 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή