Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 169

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 8 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 169/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση συνδιοργάνωσης της ΠΑΜΘ με τον ΑΣ ΤΑΕ ΚΒΟ ΝΤΟ Καβάλας διασυλλογικών αγώνων από όλη τη Βόρεια Ελλάδα στις 18 Μαρτίου 2012.
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 15 Μαρτίου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 1845 /12-3-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.
Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος, 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος,6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος , 9) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Φωτεινή Νταντή.

ΑΠΟΦΑΣΗ 169: Εισηγούμενη το εικοστοόγδοο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕ Καβάλας με το υπ’ αριθμ. 07/829/2-3 -2012 με έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Ο Αθλητικός Σύλλογος ΤΑΕ ΚΒΟ ΝΤΟ Καβάλας για 5η συνεχή χρονιά διοργανώνει φιλικούς διασυλλογικούς αγώνες στην Καβάλα στις 18 Μαρτίου 2012. Οι αγώνες θα πραγματοποιηθούν στο κλειστό γυμναστήριο της Καλαμίτσας και αναμένεται να συμμετάσχουν 20 σύλλογοι από όλη τη βόρεια Ελλάδα με τους αριθμούς των αθλητών να ξεπεράσουν τους 250. Από τη συνδιοργάνωση της εκδήλωσης που προγραμματίζει ο Αθλητικός Σύλλογος ΤΑΕ ΚΒΟ ΝΤΟ με την Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας , είναι προφανές ότι προκύπτει όφελος για την προαγωγή αλλά και παραγωγή του αθλητικού πνεύματος και ιδεώδους .

 

 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την εξασφάλιση του κόστους της εκδήλωσης, που αφορά:
1) την εξασφάλιση του μέρους κόστους της εκδήλωσης, που αφορά την εκτύπωση του έντυπου υλικού (αφισών, προγραμμάτων και διπλωμάτων) και μεταλλίων με το ποσό των 500€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η προμήθεια θα γίνει από την επιχείρηση Σταύρος Κοτσανίδης με ΑΦΜ 075167851.
2) την εξασφάλιση του μέρους κόστους της εκδήλωσης, που αφορά την προμήθεια μεταλλίων με το ποσό των 500€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ από τη Τσιαγκανά Νερατζία & ΣΙΑ με ΑΦΜ 800317214. Η δαπάνη θα γίνει σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού της Π.Ε. Καβάλας από τον Ειδικό Φορέα 3351 ΚΑΕ 0844 Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την συνδιοργάνωση με τον ΑΣ ΤΑΕ ΚΒΟ ΝΤΟ Καβάλας διασυλλογικών αγώνων από όλη τη Βόρεια Ελλάδα στις 18 Μαρτίου 2012 η δαπάνη της οποίας θα καλύψει μέρους του κόστους της εκδήλωσης που αφορά:
1. την εκτύπωση του έντυπου υλικού (αφισών, προγραμμάτων και διπλωμάτων) και μεταλλίων με το ποσό των 500€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η προμήθεια θα γίνει από την επιχείρηση Σταύρος Κοτσανίδης με ΑΦΜ 075167851.
2. την προμήθεια μεταλλίων με το ποσό των 500€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ από τη Τσιαγκανά Νερατζία & ΣΙΑ με ΑΦΜ 800317214. Η δαπάνη θα γίνει σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού της Π.Ε.Καβάλας από τον Ειδικό Φορέα 3351 ΚΑΕ 0844.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 169/2012.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΤΑΝΤΗ

Διαβάστηκε 347 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου 2012 12:58
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 168 2012 Απόφαση 170 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή