Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 73

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 3 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 73/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση συνδιοργάνωσης της ΠΑΜΘ με το Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης, έκθεσης με εικαστικό – περιβαλλοντικό προσανατολισμό με θέμα «Τέχνη από Ανακυκλώσιμα υλικά». Στην Κομοτηνή σήμερα στις 7 Φεβρουαρίου 2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 1156/3-2-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 3) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος, 4) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, 5) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος, 6) Αθανάσιος Μακρής (αναπληρωματικό ) μέλος. Απόντες ήταν: οι κ.κ. 1) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος, 2) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, 3) Σταύρος Καβαρατζής μέλος και 4) Χρήστος Τρέλλης μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου. ΑΠΟΦΑΣΗ 73 : Εισηγούμενη το δωδέκατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕ Ξάνθης με το υπ’ αριθμ. 518/31-1-2012 έγγραφό της , έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Το Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης είναι ένας μη κυβερνητικός και μη κερδοσκοπικός φορέας που δραστηριοποιείται στο χώρο του πολιτισμού και της εκπαίδευσης. Ιδρύθηκε το 1998 με πρωτοβουλία της πρώην υπουργού κυρίας Βιργινίας Τσουδερού και άλλων φίλων της Θράκης, αποβλέποντας στη ευρύτερη ανάδειξη του πολιτισμικού κεφαλαίου της περιοχής, με παράλληλη ανάπτυξη υποδομών και ανθρώπινου δυναμικού. Στο διάστημα λειτουργίας του εξελίχθηκε σε πρότυπο πολιτισμικής οντότητας με την αξιοποίηση, υποδειγματική αναστήλωση και διαχείριση διατηρητέων μνημείων, με ιστορικό και αισθητικό ενδιαφέρον, της βιομηχανικής κληρονομιάς. Οι ποικίλες δράσεις του Ιδρύματος (μονάδα συντήρησης πολιτιστικών τεκμηρίων, τμήματα εκπαίδευσης, βιβλιοθήκη, εκθέσεις, διαλέξεις) στεγάζονται σε συγκροτήματα της περιοχής των καπναποθηκών Ξάνθης με συνολική έκταση στην παρούσα φάση πλέον των 2.000 τ.μ. Σχεδιάζεται ήδη η επέκταση των υποδομών του Ιδρύματος στη Ξάνθη και την Κομοτηνή με την αξιοποίηση και άλλων διατηρητέων κτηρίων που θα στεγάσουν νέες δράσεις και θα προωθήσουν την προβολή και ανάδειξη των πολιτιστικών πόρων. Την χρονιά που ολοκληρώθηκε, ο φορέας μας οργάνωσε και υλοποίησε ένα πολύ σημαντικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα με απόλυτη επιτυχία. Ήταν ένα εργαστήρι Τέχνης από Ανακυκλώσιμα υλικά με εικαστικό-περιβαλλοντικό προσανατολισμό. Υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ξάνθης και μαθήματα του παρακολούθησαν περισσότεροι από εβδομήντα εκπαιδευτικοί με στόχο να μεταλαμπαδεύσουν τις γνώσεις τους στους μικρούς τους μαθητές. Παράλληλα εκπαιδεύτηκαν και μικροί μαθητές που παρουσίασαν έπειτα την δουλειά τους σε ειδική εκδήλωση στην κεντρική πλατεία της Ξάνθης στα πλαίσια των Γιορτών Νεολαίας. Η τέχνη από ανακυκλώσιμα υλικά (trash art) είναι ένα νέο κίνημα που χρησιμοποιεί άχρηστα αντικείμενα, τα οποία μετατρέπονται σε έργα σύγχρονης τέχνης. Τα προϊόντα που προκύπτουν είναι ασυνήθιστα δημιουργήματα, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως διακοσμητικά αλλά και χρηστικά στοιχεία στον περιβάλλοντα χώρο μας (οικία, εργασία). Οι σπουδαστές έμαθαν νέες τεχνικές που ξεφεύγουν από την κλασική αντιμετώπιση του σχεδίου και της ζωγραφικής. Μυήθηκαν στα μυστικά της κατεργασίας μετάλλων και ξύλου και σε πρακτικές γλυπτικής. Μέσα από την οπτική της καλλιτεχνικής δημιουργίας αναδείχθηκε η εικαστική-περιβαλλοντική αντίληψη για την χρήση ανακυκλώσιμων και ανακυκλωμένων υλικών. Μέσα στο 2012 θα διοργανώσει μια έκθεση με εικαστικό-περιβαλλοντικό προσανατολισμό με θέμα Τέχνη από Ανακυκλώσιμα υλικά. Η αίθουσα που θα φιλοξενήσει την έκθεση έχει έκταση τετρακόσια τετραγωνικά μέτρα και είναι πλήρως εξοπλισμένη με σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα, ενώ διαθέτει ασύρματη πρόσβαση στο Διαδίκτυο και στεγάζεται στην καπναποθήκη «Π» (κτίριο εξαιρετικής αισθητικής του 19ου αιώνα όπου στεγαζόταν το Οθωμανικό μονοπώλιο καπνού). Η αίθουσα θα διατεθεί από τις 9 Μαρτίου έως τις 27 Απριλίου 2012 και ώρες 10.00-14.00 και 18.00- 21.00 καθημερινά. Καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης το Ίδρυμα θα αναλάβει την επιτήρηση αλλά και την ξενάγηση των επισκεπτών. Ο προϋπολογισμός της έκθεσης είναι:

EIΔΟΣ ΠΟΣΟ (ευρώ)
Εκτύπωση προσκλήσεων 350,00
Εκτύπωση αφισών 350,00
Εκτύπωση εξωτερικού banner 300,00
Ταχυδρομικά έξοδα αποστολής προσκλήσεων 100,00
Λειτουργικά έξοδα αίθουσας (θέρμανση, φωτισμός, καθαριότητα) 600,00

Έξοδα εκπαιδευτικών ξεναγήσεων από το εξειδικευμένο επιστημονικό
προσωπικό μας όλων των μαθητών που θα την επισκεφτούν

300,00
Έξοδα ανάρτησης-στησίματος 100,00

Έξοδα ειδικού εκπαιδευτικού προγράμματος που θα απευθύνεται σε μαθητές της
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

200,00
Δεξίωση εγκαινίων 300,00
ΣΥΝΟΛΟ 2600,00

Επειδή τέτοιες δράσεις συμβάλλουν στην πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής και την πνευματική
 ανάπτυξη των κατοίκων, η υπηρεσία: 

 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

Τη κάλυψη δαπανών ύψους 1000,00 ευρώ(μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α) του προϋπολογισμού της εκδήλωσης ως εξής: Εκτύπωση προσκλήσεων 350,00€, Εκτύπωση αφισών 350,00€ και Εκτύπωση εξωτερικού banner 300,00€. Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 : 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τη συνδιοργάνωση της ΠΑΜΘ με το Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης, έκθεσης με εικαστικό – περιβαλλοντικό προσανατολισμό με θέμα «Τέχνη από Ανακυκλώσιμα υλικά» και την κάλυψη δαπάνης ποσού 1000,00 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α) που αφορά Εκτύπωση προσκλήσεων (350,00€), Εκτύπωση αφισών (350,00€) και Εκτύπωση εξωτερικού banner (300,00€) σε βάρος της πίστωσης του Ειδικού Φορέα 0072 ΚΑΕ 0844 Οικονομικού Έτους 2012. Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 73/2012. 

                                                                       ΤΑ ΜΕΛΗ
                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                       ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                                      ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                                  ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                             ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                       ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                            ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ
                                                                              

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.


ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

 

Διαβάστηκε 311 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου 2012 12:47
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 72 2012 Απόφαση 74 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή