Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 74

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Του Πρακτικού αριθ. 3 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 74/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση συνδιοργάνωσης της ΠΑΜΘ με την Πολιτιστική Στέγη Νέου Ερασμίου ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΙΖΥΗΝΟΣ προς τιμή του Καρυοφύλλη Δοϊτσίδη. Στην Κομοτηνή σήμερα στις 7 Φεβρουαρίου 2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 1156/3-2-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 3) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος, 4) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, 5) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος, 6) Αθανάσιος Μακρής (αναπληρωματικό ) μέλος. Απόντες ήταν: οι κ.κ. 1) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος, 2) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, 3) Σταύρος Καβαρατζής μέλος και 4) Χρήστος Τρέλλης μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου. ΑΠΟΦΑΣΗ 74 : Εισηγούμενη το δέκατο τρίτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕ Ξάνθης με το υπ’ αριθμ. 425/31-1-2012 έγγραφό της , έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Η Πολιτιστική Στέγη Νέου Ερασμίου « Γεώργιος Βιζυηνός» ιδρύθηκε το 1982 και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο ως φορέας ανάπτυξης πολιτιστικών δραστηριοτήτων στην περιοχή της Π.Ε. Ξάνθης. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της έχει προγραμματίσει εκδήλωση προς τιμή του Καρυοφύλλη Δοϊτσίδη, η οποία θα πραγματοποιηθεί το Φεβρουάριο στην Π.Ε. Ξάνθης. Ο Καρυοφύλλης Δοϊτσίδης, τραγουδιστής, ενορχηστρωτής και μουσικοσυνθέτης είναι μια από τις μεγαλύτερες μουσικές μορφές της Θρακιώτικης μουσικής. Γεννήθηκε στην Καρωτή Διδυμοτείχου, όπου και από μικρή ηλικία ξεκίνησε την ενασχόλησή του με τα παραδοσιακά τραγούδια της Θράκης. Έφηβος αρχίζει να παίζει ούτι και τζιουμπούς και να σχεδιάζει μόνος του μουσικές εισαγωγές και ταξίμια. Σε ηλικία 30 ετών δημιουργεί το πρώτο θρακιώτικο χορευτικό συγκρότημα και παράλληλα ξεκινάει τις πρώτες ηχογραφήσεις τραγουδιών της Θράκης, συμμετέχει σε ελληνικές αποστολές σε φεστιβάλ της Ευρώπης και αρχίζει τη συνεργασία του με τη Δόρα Στράτου. Στη συνέχεια συνεργάστηκε με τη Μαρίζα Κωχ, το Γιάννη Μαρκόπουλο, Γιάννη Ξαρχάκο κ.α. Εκτός από τη μεγάλη δισκογραφική του δραστηριότητα στην Ελλάδα, έχει δώσει συναυλίες στην Αμερική, Αυστραλία, Καναδά και Μέση Ανατολή προωθώντας το θρακιώτικο τραγούδι έξω από τα σύνορα της Θράκης και της Ελλάδας. Η Πολιτιστική Στέγη Νέου Ερασμίου « Γεώργιος Βιζυηνός» θέλοντας να τιμήσει τον μουσικό που έβγαλε το θρακιώτικο τραγούδι έξω από τα σύνορα της Θράκης και το διέδωσε στην υπόλοιπη Ελλάδα αλλά και σ’ όλο τον κόσμο, θα διοργανώσει μουσική εκδήλωση στις 16 Φεβρουαρίου 2012, στην οποία θα συμμετέχει το μουσικό συγκρότημα του Καρυοφύλλη Δοϊτσίδη, χορευτικά συγκροτήματα και χορωδίες. Ο προϋπολογισμός της εκδήλωσης είναι:

ΔΑΠΑΝΗ ΚΟΣΤΟΣ (ευρώ)
Αμοιβή μουσικού σχήματος 8 ατόμων του Καρυοφύλλη Δοϊτσίδη 3700,00
Γεύμα 100 ατόμων (χορευτικών συγκροτημάτων και χορωδιών ) 1400,00

Αφίσες, προσκλήσεις, προγράμματα, αναμνηστική πλακέτα και
δημιουργία βίντεο παρουσίασης με φωτογραφικό υλικό από την
καλλιτεχνική πορεία του Καρυοφύλλη Δοϊτσίδη

600,00

Λεωφορεία για μετακινήσεις χορευτικών συγκροτημάτων και
χορωδιών

300,00
Διαμονή σε ξενοδοχείο των μελών του μουσικού σχήματος 200,00
Διαφήμιση σε τύπο, ραδιόφωνο και τοπική τηλεόραση 300,00
ΣΥΝΟΛΟ

6500,00
(μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α)

Τέτοιες δράσεις συμβάλλουν στην πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής, την πνευματική ανάπτυξη και  ψυχαγωγία των κατοίκων, κυρίως όμως αναδεικνύουν την πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής, ενώ παράλληλα αποτελούν και πόλο έλξης τουριστών, συμβάλλοντας και στην οικονομική αναζωογόνηση της περιοχής. Δεδομένου ότι είναι μια διοργάνωση σημαντική για την περιοχή της Θράκης που στοχεύει στην ανάδειξη του Θρακιώτικου πολιτισμού και συμβάλλει στην προσπάθεια προβολής και ανάδειξης όλης της Περιφέρειας ΑΜΘ, η υπηρεσία: 

 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

Την κάλυψη δαπάνης ύψους 1700,00€ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), που αφορά Γεύμα (χορευτικών συγκροτημάτων και χορωδιών) 600,00€, Αφίσες, προσκλήσεις, προγράμματα, αναμνηστική πλακέτα και δημιουργία βίντεο παρουσίασης με φωτογραφικό υλικό από την καλλιτεχνική πορεία του Καρυοφύλλη Δοϊτσίδη 600,00€ , Λεωφορεία για μετακινήσεις χορευτικών συγκροτημάτων και χορωδιών 300,00€, Διαμονή σε ξενοδοχείο των μελών του μουσικού σχήματος 200,00€, σε βάρος της πίστωσης του Ειδικού Φορέα 0072 ΚΑΕ 0844 Οικονομικού Έτους 2012. Ο συνολικός προϋπολογισμός της εκδήλωσης ανέρχεται περίπου στα 6500,00 Ευρώ. Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 : 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη συνδιοργάνωση της ΠΑΜΘ με την Πολιτιστική Στέγη Νέου Ερασμίου ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΙΖΥΗΝΟΣ προς τιμή του Καρυοφύλλη Δοϊτσίδη και την κάλυψη δαπάνης ποσού 1700,00€ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), που αφορά Γεύμα (χορευτικών συγκροτημάτων και χορωδιών) 600,00€, Αφίσες, προσκλήσεις, προγράμματα, αναμνηστική πλακέτα και δημιουργία βίντεο παρουσίασης με φωτογραφικό υλικό από την καλλιτεχνική πορεία του Καρυοφύλλη Δοϊτσίδη 600,00€ , Λεωφορεία για μετακινήσεις χορευτικών συγκροτημάτων και χορωδιών 300,00€, Διαμονή σε ξενοδοχείο των μελών του μουσικού σχήματος 200,00€, σε βάρος της πίστωσης του Ειδικού Φορέα 0072 ΚΑΕ 0844 Οικονομικού Έτους 2012. Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 74/2012. 

                                                                        ΤΑ ΜΕΛΗ
                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                       ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                                      ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                                  ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                             ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                       ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                            ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ
                                                                              

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.


ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

 

Διαβάστηκε 297 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου 2012 13:03
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 73 2012 Απόφαση 75 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή