Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 28

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 1 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. Αριθ. Απόφασης 28/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση συνδιοργάνωσης της ΠΑΜΘ με το  Δήμο Σουφλίου και άλλων φορέων, εκδήλωσης για την παρουσίαση του βιβλίου «Τα παιδιά του Σπάρτακου» της Διδούς Σωτηρίου Στην Κομοτηνή σήμερα στις 19 Ιανουαρίου 2012 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 12.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η  Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 370/13-1-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος  χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος, 3)  Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος, 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος , 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος, 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος, 9)  Χρήστος Τρέλλης μέλος. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου. ΑΠΟΦΑΣΗ 28 : Εισηγούμενη το εικοστό πρώτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση  Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕ Έβρου, με το υπ’ αριθμ. 271/11-1-2012 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των  μελών της επιτροπής τα εξής: Η Διδώ Σωτηρίου αποτελεί εμβληματική γυναικεία μορφή της σύγχρονης νεοελληνικής λογοτεχνίας. Το συγγραφικό της έργο μεγάλωσε πολλές γενιές Ελλήνων και είναι άρρηκτα δεμένο με την ελληνική ιστορία. Τα προσωπικά της βιώματα  κατά τη Μικρασιατική Καταστροφή, την προσφυγιά, τη ναζιστική κατοχή, τον εμφύλιο πόλεμο και τη μεταπολίτευση αποτέλεσαν έμπνευση και  θέμα για τα μυθιστορήματά της. Κείμενά της διδάσκονται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και τα βιβλία της έχουν μεταφραστεί σε πολλές ξένες γλώσσες.  Πολλά κείμενά της μαζί με το δημοσιογραφικό αρχείο της καταστράφηκαν στη διάρκεια της ταραγμένης εποχής της δικτατορίας, όταν και η ίδια αναγκάστηκε να περάσει στην παρανομία και διώχθηκε από το καθεστώς. Υπήρξαν όμως και κάποια κείμενα που σώθηκαν επειδή η  ίδια φρόντισε να τα κρύψει σε θυρίδα. Ένα από αυτά είναι και το ανέκδοτο μέχρι προσφάτως μυθιστόρημά της «Τα παιδιά του Σπάρτακου», το οποίο ήταν κρυμμένο για πολλά χρόνια και  κυκλοφόρησε επτά χρόνια μετά τον θάνατό της, με την επιμέλεια του ανιψιού της Νίκου Μπελογιάννη και της Καθηγήτριας Νεοελληνικής Λογοτεχνίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Έρης  Σταυροπούλου. Η υπόθεση του βιβλίου διαδραματίζεται στη Θράκη των αρχών του 20ου αιώνα, και συγκεκριμένα στο Σουφλί, και στην Αθήνα της πρώτης μετεμφυλιακής περιόδου. Κεντρικό θέμα  του είναι η συνδικαλιστική και αντιστασιακή δράση των ηρώων, που εμπνέονται από την επανάσταση του Θράκα σκλάβου Σπάρτακου και από τα ιδανικά της Αριστεράς, σε μια εποχή κατά την οποία ο τόπος βιώνει δραματικές στιγμές. Την αρχική ιδέα για το βιβλίο η συγγραφέας την συνέλαβε όταν επισκεπτόταν την αδελφή της, Έλλη Παππά, στις φυλακές, στο τέλος της δεκαετίας  του 1950 και στις αρχές της επόμενης. Ακούγοντας  και καταγράφοντας προσωπικές αφηγήσεις γυναικών πολιτικών κρατουμένων από τη Θράκη, εμπνεύστηκε και σχεδίασε ήρωες και περιστατικά  του έργου της.  Με σκοπό να αποτίσουμε φόρο τιμής σε μία από τις μεγαλύτερες μορφές της ελληνικής πεζογραφίας, που όπως χαρακτηριστικά γράφτηκε «έκανε ζωή, όχι φιλολογία», και καθώς το  συγκεκριμένο βιβλίο συνδέεται ποικιλοτρόπως με τη Θράκη, εισηγούμαστε τη διοργάνωση φιλολογικής εκδήλωσης κατά την οποία θα παρουσιαστεί το συγκεκριμένο έργο από τους ίδιους τους  ανθρώπους που ανακάλυψαν,  συγκέντρωσαν και επιμελήθηκαν το αδημοσίευτο υλικό της Διδούς Σωτηρίου, τον Νίκο Μπελογιάννη και την Έρη Σταυροπούλου. Επίσης για το βιβλίο θα μιλήσουν  φιλόλογοι και θα αναγνωσθούν αποσπάσματα. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην Αλεξανδρούπολη στις 4 και στο Σουφλί στις 5 Φεβρουαρίου 2012, σε μία συνδιοργάνωση της Π.Ε.Έβρου με  το Δήμο Σουφλίου, τις εκδόσεις  «Κέδρος», το Μουσείο Τέχνης Μεταξιού και τα βιβλιοπωλεία «+βιβλία Καφετζή».Κατόπιν των παραπάνω, η υπηρεσία: 

 
 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

 Την έγκριση συνδιοργάνωσης της πιο πάνω εκδήλωσης, η δαπάνη της οποίας θα καλύψει τη διαμονή των δύο εισηγητών σε ξενοδοχείο της Αλεξανδρούπολης και ανέρχεται στα 200 €  (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, του Ειδικού Φορέα της Π.Ε.Έβρου 4071. ΚΑΕ   9779.0001, που προέρχονται από ΚΑΠ και αφορούν το συνεχιζόμενο έργο «Έργα Πολιτιστικού Ενδιαφέροντος 2011». Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από  διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 Εγκρίνει τη συνδιοργάνωση της ΠΑΜΘ με το Δήμο Σουφλίου και άλλων φορέων, εκδήλωσης για την παρουσίαση του βιβλίου «Τα παιδιά του Σπάρτακου» της Διδούς Σωτηρίου και την κάλυψη  μέρους του  προϋπολογισμού της εκδήλωσης, ποσού 200 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) που αφορά στηδιαμονή των δύο εισηγητών σε ξενοδοχείο της Αλεξανδρούπολης. Η δαπάνη θα  βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, του Ειδικού Φορέα της Π.Ε. Έβρου 4071. ΚΑΕ 9779.0001., που προέρχονται από ΚΑΠ και αφορούν το  συνεχιζόμενο έργο «Έργα Πολιτιστικού Ενδιαφέροντος 2011». Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 28/2012. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                       


ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 382 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2012 12:55
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 27 2012 Απόφαση 29 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή