Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 29

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 1 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. Αριθ. Απόφασης 29/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση συμμετοχής της ΠΑΜΘ στην έκθεση  AGROTICA 2012. Στην Κομοτηνή σήμερα στις 19 Ιανουαρίου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος  όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 370/13-1-2012  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος, 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος, 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος , 6) Αϊχάν Σιακήρ  μέλος, 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος, 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος, 9) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου. ΑΠΟΦΑΣΗ  29 : Εισηγούμενη το εικοστό δεύτερο θέμα ημερήσιας διάταξης η Γενική Δ/νση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΑΜΘ, με το υπ’ αριθμ. 17/18-1-2012 έγγραφό της, έθεσε  υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Η μεγαλύτερη έκθεση γεωργικών μηχανημάτων, εξοπλισμού και εφοδίων των Βαλκανίων ανοίγει τις πύλες της φέτος για 24η χρονιά στην Θεσσαλονίκη, την Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου έως την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2012.  Έπειτα από πρόταση του επίσημου κρατικού φορέα διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων HELEXPO Α.Ε για  συμμετοχή των τοπικών αυτοδιοικήσεων στην έκθεση Agrotica, εκτίμηση των αναγκών της Περιφέρειας για την προβολή των προϊόντων επιχειρήσεων του αγροτικού τομέα κατά την 9η συνεδρίαση  της Επιτροπής του Πρωτογενούς Τομέα στις 14.12.2012 αποφασίστηκε η συμμετοχή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης στην συγκεκριμένη έκθεση. Εκθεσιακός χώρος  16 τ.μ. σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα και συνολικά 80 τ.μ. για ολόκληρη την Περιφέρεια παραχωρείται δωρεάν. Έπειτα από τη θετική ανταπόκριση για τη συμμετοχή και των πέντε Περιφερειακών  Ενοτήτων, αποφασίστηκε η ενιαία παρουσία της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. με συνολικό χώρο 90 τ.μ. (5*16=80τ.μ. και επιπλέον 10 τ.μ για τον χώρο υποδοχής της ΠΑΜΘ ως μισθωμένα) . Καθώς η   ανταπόκριση όλων των εμπλεκομένων φορέων (ιδιωτών /συνεταιρισμών κλπ) που ανέλαβε να ενημερώσει κάθε Π.Ε.για την συμμετοχή και την προβολή των προϊόντων τους ήταν μεγάλη, θεωρήθηκε αναγκαία η ενοικίαση μιας ελαφριάς κατασκευής που θα εξυπηρετούσε τις ανάγκες της Περιφέρειας ΑΜΘ για την προβολή της, πού είναι άλλωστε και ο απώτερος σκοπός της συμμετοχής στην εν λόγω έκθεση επωφελούμενη τις χιλιάδες των επισκεπτών . Η δαπάνη συμμετοχής αναλυτικά αφορά :  Την ενοικίαση 10 τ.μ εκθεσιακού χώρου πλέον της δωρεάν παραχώρησης από την  Helexpo  Την κατασκευή περιπτέρου με πέντε διαμορφωμένους και εξοπλισμένους χώρους με βιτρίνες –info – ράφια- αποθήκη κλπ  Την μεταφορά του έντυπου υλικού καθώς και προϊόντων- εκθεμάτων από την έδρα της Περιφέρειας ΑΜΘ στον εκθεσιακό χώρο.  Την τροφοδοσία του περιπτέρου με νερό-καφέ-αναψυκτικά για τους εμπορικούς επισκέπτες  Την τροφοδοσία με είδη  καθαριότητας και λοιπών αναλωσίμων ειδών ( πλαστικά ποτήρια, χαρτοπετσέτες κλπ). Για την ανάθεση των παραπάνω εργασιών έχουμε προβεί σε έρευνα αγοράς σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο χώρο, και λάβαμε τις εξής προσφορές: 1. FESTEVENTS Μονοπρόσωπη ΕΠΕ με προσφορά 14.670,00€ χωρίς το κόστος ενοικίασης του χώρου και του  αναλογούντος ΦΠΑ 2. EXPOWORK AE με προσφορά 15.780,00€ χωρίς το κόστος ενοικίασης του χώρου και του  αναλογούντος ΦΠΑ 3. με χαμηλότερη αυτήν της εταιρείας HELEXPRO ΑΕ-  ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, με το ποσό των 11.968€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23% Μετά τα παραπάνω, η υπηρεσία:  

 
 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

 Την έγκριση ποσού 11.968,00 ευρώ για την κάλυψη της δαπάνης συμμετοχής της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας –Θράκης στην παραπάνω διεθνή έκθεση σε βάρος της πίστωσης του  προϋπολογισμού εξόδων της Περιφέρειας του Ειδικού Φορέα 0072 ΚΑΕ 0844 οικονομικού έτους 2012. Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και  έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 : 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 Εγκρίνει τη συμμετοχή της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας –Θράκης στην διεθνή έκθεση AGROTICA 2012, με το ποσό των 11.968,00€ σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της  Περιφέρειας του Ειδικού Φορέα 0072 ΚΑΕ 0844 οικονομικού έτους 2012 και αναθέτει στην εταιρεία HELEXPRO ΑΕ- ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ προκειμένου πραγματοποιήσει όλες τις  απαραίτητες εργασίες για την συμμετοχή της ΠΑΜΘ στην εν λόγω έκθεση. Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 29/2012.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                              ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                       


ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 438 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2012 13:00
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 28 2012 Απόφαση 30 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή