Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 624

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 41/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 624 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση συνδιοργάνωσης της ΠΑΜΘ με τον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Δήμου Παγγαίου της Γιορτής του Αη Βασίλη των Θαλασσινών.
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 12 Δεκεμβρίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 5335/6-12-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.
Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος, 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος, 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος, 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος , 9) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 624: Εισηγούμενη το δέκατο όγδοο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕ Καβάλας, με το υπ’ αριθμ. 6303/6-12-2011 έγγραφό της , έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής, τα εξής: Ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Καβάλας Δήμου Παγγαίου όπως κάθε χρόνο από το 2005 έως και σήμερα, διοργανώνει την Πρωτοχρονιάτικη «Γιορτή του Αη Βασίλη του Θαλασσινού», στο λιμανάκι της Νέας Ηρακλείτσας στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας. Η γιορτή αυτή αποτελεί πλέον θεσμό για την ευρύτερη περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας και συγκεντρώνει το ενδιαφέρον κυρίως μικρών παιδιών αλλά και μέσων ενημέρωσης ακόμη και πανελλαδικής εμβέλειας καθώς, ο «Αη Βασίλης» φτάνει στο χώρο της εορτής, στο λιμανάκι της Νέας Ηρακλείτσας, ανεβασμένος στο άλμπουρο ενός ιστιοφόρου και μοιράζει δώρα στα παιδιά. Η γιορτή συνεχίζεται με δρώμενα από ξυλοπόδαρους, ταχυδακτυλουργούς και κλόουν, οι οποίοι και διασκεδάζουν τα μικρά παιδιά που κατακλύζουν κάθε χρόνο το χώρο στο λιμανάκι της Νέας Ηρακλείτσας, για να παρακολουθήσουν και να λάβουν μέρος στη συγκεκριμένη γιορτή. Είναι προφανές ότι από την συνδιοργάνωση της συγκεκριμένης γιορτής, της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας με τον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Kαβάλας Δήμου Παγγαίου, προκύπτει όφελος τόσο για την τοπική κοινωνία αλλά και για τους κατοίκους της όσο για την Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας. Για το σκοπό αυτό, η υπηρεσία:

 
 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την εξασφάλιση μέρους του κόστους της διοργάνωσης με:
1) Την κάλυψη του κόστους της αμοιβής του καλλιτέχνη Χαράλαμπου Αλεξόπουλου, με ΑΦΜ 045137988, με το ποσό των 800 € συμπεριλαμβανομένου με ΦΠΑ.
2) Την κάλυψη του κόστους της εκτύπωσης αφισών και φλάιερς με το ποσό των 400 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, η οποία θα γίνει από την εταιρία Λιάπη Ο.Ε, με ΑΦΜ 999002116
3) Την κάλυψη του κόστους του catering της εκδήλωσης με το ποσό των 400 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, το οποίο θα γίνει από το Γεωργόπουλο Μιχάλη, με ΑΦΜ 040868016 σύνολο 1.600 ευρώ, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας του Ειδικού Φορέα 3351, ΚΑΕ 0844 οικονομικού έτους 2011.
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την συνδιοργάνωση της ΠΑΜΘ με τον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Δήμου Παγγαίου της Γιορτής του Αη Βασίλη των Θαλασσινών και την κάλυψη μέρους του προϋπολογισμού της διοργάνωσης, συνολικού ποσού 1.600,00€ , που αφορά:
1. Την κάλυψη του κόστους της αμοιβής του καλλιτέχνη Χαράλαμπου Αλεξόπουλου, με ΑΦΜ 045137988, με το ποσό των 800 € συμπεριλαμβανομένου με ΦΠΑ.
2. Την κάλυψη του κόστους της εκτύπωσης αφισών και φλάιερς με το ποσό των 400 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, η οποία θα γίνει από την εταιρία Λιάπη Ο.Ε., με ΑΦΜ 999002116
3. Την κάλυψη του κόστους του catering της εκδήλωσης με το ποσό των 400 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, το οποίο θα γίνει από το Γεωργόπουλο Μιχάλη, με ΑΦΜ 040868016 σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας του Ειδικού Φορέα 3351, ΚΑΕ 0844 οικονομικού έτους 2011.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 624/2011.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 347 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2012 14:02
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 623 2011 Απόφαση 625 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή