Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 625

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 41/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 625 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση συνδιοργάνωσης της ΠΑΜΘ με τον Μουσικοχορευτικό και Μορφωτικού Σύλλογο Αμυγδαλεώνα, έκθεσης ζωγραφικής.
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 12 Δεκεμβρίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 5335/6-12-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.
Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος, 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος, 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος, 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος , 9) Χρήστος Τρέλλης μέλος.
Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 625: Εισηγούμενη το δέκατο ένατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕ Καβάλας, με το υπ’ αριθμ. 6046/6-12-2011 έγγραφό της , έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής, τα εξής: Ο Μουσικοχορευτικός και Μορφωτικός Σύλλογος Αμυγδαλεώνα ιδρύθηκε το 1982 από τους κατοίκους του χωριού, με στόχο την προαγωγή του πολιτισμού στην περιοχή μέσα από διάφορες δραστηριότητες . Παράλληλα διατηρεί τμήματα εκμάθησης ποντιακών και άλλων παραδοσιακών χορών, από τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας του, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει δημιουργήσει νέα τμήματα εκμάθησης μοντέρνου χορού, ποντιακής λύρας, θεάτρου και ζωγραφικής, πάντα ανάλογα με τις απαιτήσεις των μελών και τις ανάγκες που δημιουργούνται κάθε χρόνο. Ενδεικτικό της πλούσιας και ιδιαίτερα σημαντικής δράσης του Συλλόγου στην περιοχή, είναι πέρα από τις πολιτιστικές εκδηλώσεις και η διενέργεια διαφόρων σεμιναρίων και ενημερωτικών ομιλιών όπως :
Α) Σεμινάριο για τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς σε συνεργασία με το Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας με διάρκεια τεσσάρων μηνών.
Β) Σεμινάρια Πρώτων Βοηθειών σε συνεργασία με το ΕΚΑΒ Καβάλας.
Γ) Σεμινάριο με θέμα «Δυσλεξία και μαθησιακές δυσκολίες : Διάγνωση και Αντιμετώπιση». Τα τελευταία χρόνια ο σύλλογος έχει μεγάλη και ποικιλόμορφη δράση και παράλληλα με τα πολιτιστικά δρώμενα, έχει εντάξει στις δράσεις του και την εκπαίδευση στο μέτρο των δυνατοτήτων του. Φέτος για δεύτερη χρονιά ο σύλλογος προγραμματίζει να πραγματοποιήσει έκθεση ζωγραφικής στην οποία θα εκτεθούν έργα του τμήματος ζωγραφικής ενηλίκων που διατηρεί ο σύλλογος. Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί από την Τετάρτη 14 έως τη Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2011, στο αμφιθέατρο του κτηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας. Από τη συνδιοργάνωση της εκδήλωσης που προγραμματίζει ο Μουσικοχορευτικός και Μορφωτικός Σύλλογος Αμυγδαλεώνα με την Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας , είναι προφανές ότι προκύπτει όφελος για την προαγωγή αλλά και παραγωγή του πολιτισμού στην ευρύτερη περιοχή.
Για το σκοπό αυτό, η υπηρεσία: 

 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

την εξασφάλιση του κόστους της εκδήλωσης, που αφορά:
1) την κάλυψη του κόστους των εκτυπώσεων αφισών και προσκλήσεων με το ποσό των 850 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., η εκτύπωση των παραπάνω θα γίνει από την εταιρία ΑΛΦΑ – ΔΕΛΤΑ, με ΑΦΜ 032653287
2) την κάλυψη του κόστους των ηχητικών αναγκών και των αναγκών φωτισμού της εκδήλωσης με το ποσό των 500 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, από την εταιρία Νίκος Αρτόπουλος και ΣΙΑ Ε.Ε, με ΑΦΜ 999350160
3) την κάλυψη του κόστους του κέτερινγκ της εκδήλωσης με το ποσό των 150 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, από την εταιρία ΑΛΛΟΤΙΝΟ, με ΑΦΜ 050510689 σύνολο 1.500ευρώ, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας του Ειδικού Φορέα 3351, ΚΑΕ 0844 οικονομικού έτους 2011.
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την συνδιοργάνωση της ΠΑΜΘ με τον Μουσικοχορευτικό και Μορφωτικό Σύλλογο Αμυγδαλεώνα, έκθεσης ζωγραφικής και την κάλυψη μέρους του προϋπολογισμού της διοργάνωσης με το συνολικό ποσό των 1.500,00€ , που αφορά:
1. την κάλυψη του κόστους των εκτυπώσεων αφισών και προσκλήσεων με το ποσό των 850 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., η εκτύπωση των παραπάνω θα γίνει από την εταιρία ΑΛΦΑ – ΔΕΛΤΑ, με ΑΦΜ 032653287
2. την κάλυψη του κόστους των ηχητικών αναγκών και των αναγκών φωτισμού της εκδήλωσης με το ποσό των 500 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, από την εταιρία Νίκος Αρτόπουλος και ΣΙΑ Ε.Ε., με ΑΦΜ 999350160
3. την κάλυψη του κόστους του κέτερινγκ της εκδήλωσης με το ποσό των 150 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, από την εταιρία ΑΛΛΟΤΙΝΟ, με ΑΦΜ 050510689 σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας του Ειδικού Φορέα 3351, ΚΑΕ 0844 οικονομικού έτους 2011.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 625/2011.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΣΙΑΚΗΡ ΑΪΧΑΝ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 377 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2012 14:05
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 624 2011 Απόφαση 626 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή