2011 Απόφαση 528

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 35/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 528 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την συνδιοργάνωση της Π.Α.Μ.Θ. με τον πολιτιστικό Σύλλογο Ρευματοπαθών και φίλων ΚΙΝΗΣΗ ΖΩΗΣ της εκδήλωσης την 14 Νοεμβρίου 2011.
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 4 Νοεμβρίου 2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 4611/31-10-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : οι κ.κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος 3) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 4) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος 5) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 6) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 7) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος 8) Αθανάσιος Μακρής (αναπληρωμτικό) μέλος. Απόντες ήταν: οι κ.κ. 1) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος και 2) Χρήστος Τρέλλης μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 528: Εισηγούμενη το δέκατο έβδομο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕ Ροδόπης με το υπ’ αριθμ. 2664/2-11-2011 έγγραφό της , έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Ο Σύλλογος Ρευματοπαθών και Φίλων Θράκης «Κίνηση Ζωής» είναι ένας Σύλλογος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που ιδρύθηκε πρόσφατα και καλύπτει την περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης αλλά και της Θράκης ευρύτερα. Μέλη του Συλλόγου είναι ασθενείς αλλά και εθελοντές που επιθυμούν να συνδράμουν στο έργο του Συλλόγου. Στόχοι του Συλλόγου είναι η ενημέρωση, ευαισθητοποίηση του κοινού και των φορέων, η παροχή στήριξης και αλληλοβοήθειας και η παροχή της έρευνας για την γνώση και την αντιμετώπιση των ρευματικών νοσημάτων. Για την επίτευξη των στόχων, ο Σύλλογος πραγματοποιεί την πρώτη του εκδήλωση με ομιλία από ειδικό Ρευματολόγο με θέμα «Έχω Οστεοαρθρίτιδα ή Ρευματοειδή Αθρίτιδα» την Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2011 στην αίθουσα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ροδόπης. Συμβάλλοντας στην γνώση και την παροχή ποιότητας υπηρεσιών υγείας σε όλες τις βαθμίδες, η υπηρεσία: 

 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την κάλυψη μέρους δαπανών του προϋπολογισμού της πιο πάνω διοργάνωσης, ύψους 800 Ευρώ, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφέρειας του Ειδικού Φορέα 0072 ΚΑΕ 0844 οικονομικού έτους 2011, προκειμένου να δαπανηθούν για την εκτύπωση προσκλήσεων της εκδήλωσης και ενημερωτικού φυλλαδίου για την πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση των ρευματικών παθήσεων.
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την συνδιοργάνωση της ΠΑΜΘ με τον πολιτιστικό Σύλλογο Ρευματοπαθών και φίλων ΚΙΝΗΣΗ ΖΩΗΣ της εκδήλωσης την 14 Νοεμβρίου 2011 και την κάλυψη μέρους δαπανών του προϋπολογισμού της, ύψους 800 Ευρώ, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφέρειας του Ειδικού Φορέα 0072 ΚΑΕ 0844 οικονομικού έτους 2011, προκειμένου να δαπανηθούν για την εκτύπωση προσκλήσεων της εκδήλωσης και ενημερωτικού φυλλαδίου για την πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση των ρευματικών παθήσεων.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 528/2011.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                               ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
                                                              ΣΙΑΚΗΡ ΑΪΧΑΝ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                                ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                               ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 458 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2012 13:04
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 527 2011 Απόφαση 529 »

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή