2011 Απόφαση 527

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 35/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 527 /2011 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση συνδιοργάνωσης της ΠΑΜΘ με τη Λέσχη Ποντίων Ν. Καβάλας της εκδήλωσης παρουσίασης του βιβλίου «Είκοσι τρία χρόνια στη Μικρά Ασία».
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 4 Νοεμβρίου 2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 4611/31-10-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : οι κ.κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος 3) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 4) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος 5) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 6) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 7) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος 8) Αθανάσιος Μακρής (αναπληρωμτικό) μέλος. Απόντες ήταν: οι κ.κ. 1) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος και 2) Χρήστος Τρέλλης μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 527: Εισηγούμενη το δέκατο έκτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕ Καβάλας με το υπ’ αριθμ. 07/5567/1-11-2011 έγγραφό της , έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Η Λέσχη Ποντίων Ν. Καβάλας, συνεχίζοντας το ιδιαίτερα σημαντικό έργο της στον τομέα της διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς και ιστορικής μνήμης, διοργανώνει στις 05 Νοεμβρίου 2011, στο Αμφιθέατρο της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου «Είκοσι τρία χρόνια στη Μικρά Ασία» . Το βιβλίο «Είκοσι τρία χρόνια στη Μικρά Ασία» του Ευθύμιου Κουζινού εκδόθηκε αρχικά στη Βιρτζίνια των ΗΠΑ και τώρα επανεκδόθηκε από τη Λέσχη Ποντίων Ν. Καβάλας. Η Λέσχη Ποντίων Ν. Καβάλας από το 1950 που είναι και το έτος ίδρυσης της, έχει να παρουσιάσει έως τώρα μία σημαντική σειρά από διοργανώσεις, αλλά και συμμετοχές σε εκδηλώσεις σε όλη τη χώρα, αλλά και στο εξωτερικό. Διατηρεί πολυπληθή χορευτικά τμήματα, 25μελη χορωδία και θεατρική ομάδα. Η άρτια οργάνωση των τμημάτων της και των δράσεων της έχουν κάνει γνωστή τη Λέσχη Ποντίων σε όλη τη χώρα, αλλά και στο εξωτερικό με αποτέλεσμα να διατηρεί δεσμούς με τον Ποντιακό Ελληνισμό ανά τη υφήλιο. Είναι λοιπόν προφανές ότι απορρέουν θετικά στοιχεία από τη συνδιοργάνωση της γιορτής σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και την Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας. Για το σκοπό αυτό, η υπηρεσία: 

 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την κάλυψη μέρους δαπανών του προϋπολογισμού της πιο πάνω διοργάνωσης, για την ηχητική κάλυψη και επένδυση της εκδήλωσης από τον κ. Κάτσικα Βασίλη με ΑΦΜ 129270293 με το ποσό των 700 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και την εκτύπωση αφισών από τον Μερτζανίδη Νίκο με ΑΦΜ 999157243 με το ποσό των 500 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), συνολικού ύψους 1.200 €, που αφορά τη συνδιοργάνωση της εκδήλωσης παρουσίασης των βιβλίων με τη Λέσχη Ποντίων Ν. Καβάλας, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας του Ειδικού Φορέα 3351, ΚΑΕ 0844 οικονομικού έτους 2011.
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την συνδιοργάνωση της ΠΑΜΘ με τη Λέσχη Ποντίων Ν. Καβάλας της εκδήλωσης παρουσίασης του βιβλίου «Είκοσι τρία χρόνια στη Μικρά Ασία» και την κάλυψη μέρους δαπανών του προϋπολογισμού της, για την ηχητική κάλυψη και επένδυση της εκδήλωσης από τον κ. Κάτσικα Βασίλη με ΑΦΜ 129270293 με το ποσό των 700 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και την εκτύπωση αφισών από τον Μερτζανίδη Νίκο με ΑΦΜ 999157243 με το ποσό των 500 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), συνολικού ύψους 1.200 €, που αφορά τη συνδιοργάνωση της εκδήλωσης παρουσίασης των βιβλίων με τη Λέσχη Ποντίων Ν. Καβάλας, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας του Ειδικού Φορέα 3351, ΚΑΕ 0844 οικονομικού έτους 2011.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 527/2011.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                               ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
                                                              ΣΙΑΚΗΡ ΑΪΧΑΝ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                  ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                               ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 503 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2012 13:01
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 526 2011 Απόφαση 528 »

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή