Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 485

Κατεβάστε το αρχείο (pdf) 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α                                           ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Του Πρακτικού αριθ. 34/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 485 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση συνδιοργάνωση της ΠΑΜΘ με τον Μ.Π.Σ. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ της Εκδήλωσης «ΛΟΝΔΙΝΟ 2012».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις 24 Οκτωβρίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 4446/18-10-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : οι κ.κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5)Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος 8)Χρήστος Τρέλλης μέλος. Απόντες ήταν: ο κ. Σταύρος Καβαρατζής μέλος , ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα.
Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 485 : Εισηγούμενη το τέταρτο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕ Ροδόπης με το υπ’ αριθμ. ΔΥ/24-10-2011 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2011, στο Ξενοδοχείο ΑΝΑΤΟΛΙΑ, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης με τον Μορφωτικό Πολιτιστικό Σύλλογο «ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ», θα πραγματοποιήσει την εκδήλωση «ΛΟΝΔΙΝΟ 2012». Με αφορμή την Ολυμπιάδα του Λονδίνου και την προσπάθεια συμμετοχής τους σε αυτήν, οι Κομοτηναίοι πρωταθλητές Στίβου Κουτσουκλάκης Κωνσταντίνος (100μ.), Γαβαλά Έφη (400μ.) και Μπανιώτης Κωνσταντίνος (άλμα εις ύψος) με ακροατές τους μαθητές (αθλητές και μη) των σχολείων όλων των βαθμίδων της Π.Ε. Ροδόπης, θα παρουσιάσουν την αθλητική τους πορεία έως τώρα, θα μιλήσουν για την ομορφιά της αθλητικής ζωής και τις προσδοκίες της Ελληνικής Ομάδας από την Ολυμπιάδα του Λονδίνου 2012. Οι μαθητές τους θα δουν μαγνητοσκοπημένα στιγμιότυπα από τους αγώνες των πρωταθλητών μας και θα έχουν τη δυνατότητα ανοιχτής συζήτησης μαζί τους για να εκφράσουν κάθε απορία τους. Συμβάλλοντας στην προαγωγή του αθλητικού ιδεώδους στην νέα γενιά, με κίνητρο την ενασχόλησή τους με τον αθλητισμό , η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την συνδιοργάνωση της πιο πάνω εκδήλωσης και την κάλυψη μέρους δαπανών του προϋπολογισμού αυτής και συγκεκριμένα την ενοικίαση της αίθουσας στο Ξενοδοχείο ΑΝΑΤΟΛΙΑ ποσού 1.500,00 Ευρώ, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφέρειας του Ειδικού Φορέα 0072 ΚΑΕ 0844 οικονομικού έτους 2011.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο ΦΩ Ν Α

Εγκρίνει τη συνδιοργάνωση της ΠΑΜΘ με τον Μ.Π.Σ. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ της Εκδήλωσης «ΛΟΝΔΙΝΟ 2012» και την κάλυψη μέρους δαπανών του προϋπολογισμού αυτής και συγκεκριμένα την ενοικίαση της αίθουσας και παράθεση μπουφέ στο Ξενοδοχείο ΑΝΑΤΟΛΙΑ ποσού 1.500,00 Ευρώ, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφέρειας του Ειδικού Φορέα 0072 ΚΑΕ 0844 οικονομικού έτους 2011.

                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                   ΤΑ ΜΕΛΗ
                                                              ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                               ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                             ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
                  ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                   ΣΙΑΚΗΡ ΑΪΧΑΝ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                   ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

 

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ            

Διαβάστηκε 442 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2012 08:29
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 484 2011 Απόφαση 486 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή