Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 484

Κατεβάστε το αρχείο (pdf) 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α                                           ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Του Πρακτικού αριθ. 33/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 484 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση συνδιοργάνωσης της ΠΑΜΘ με τον Σύλλογο Αμβυκούχων Αμπελουργών, τον Σύλλογο Νέας Περάμου και αμπελοκαλλιεργητών της ΠΕ Καβάλας στην εκδήλωση της Γιορτής Τσίπουρου στη Νέα Πέραμο Καβάλας.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις 24 Οκτωβρίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 4446/18-10-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : οι κ.κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5)Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος 8)Χρήστος Τρέλλης μέλος. Απόντες ήταν: ο κ. Σταύρος Καβαρατζής μέλος , ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 484 : Εισηγούμενη το τρίτο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕ Καβάλας με το υπ’ αριθμ. 07/5494/24-10-2011 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Για ένατη χρονιά και φέτος ο Σύλλογος Αμβυκούχων Αμπελουργών, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νέας Περάμου και αμπελοκαλλιεργητές της Π.Ε. Καβάλας διοργανώνουν στις 06 Νοεμβρίου 2011 τη γνωστή πλέον Γιορτή Τσίπουρου. Στόχος της Γιορτής Τσίπουρου είναι η προβολή της περιοχής αλλά και του ίδιου του προϊόντος. Η συγκεκριμένη εκδήλωση αποτελεί μία ουσιαστική δράση προβολής της περιοχής του Παγγαίου και ευρύτερα της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης καθώς συγκεντρώνει κάθε χρόνο χιλιάδες επισκέπτες από όλη τη Μακεδονία και τη Θράκη. Είναι λοιπόν προφανές ότι η απορρέουν θετικά στοιχεία από τη συνδιοργάνωση της γιορτής σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και την Περιφερειακή Ενότητα Καβαλάς.
Για το σκοπό αυτό , η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την κάλυψη μέρους δαπανών του προϋπολογισμού της διοργάνωσης, ύψους 1.300€, για την εκτύπωση διαφημιστικού υλικού κόστους 615 (500€ + ΦΠΑ 23%) από τον Κοντίδη Ιωάννη – Γ. Κυριακίδη Ο.Ε με ΑΦΜ 800119258 και την κάλυψη της γιορτής με ηχητικό σύστημα από τον Θασίτη Χρήστο με ΑΦΜ 079724779 κόστους 615 (500 + 23% ΦΠΑ) που αφορά τη συνδιοργάνωση της Γιορτής Τσίπουρου με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Νέας Περάμου, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας του Ειδικού Φορέα 3351, ΚΑΕ 0844 oικονομικού έτους 2011.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο ΦΩ Ν Α

Εγκρίνει τη συνδιοργάνωση της ΠΑΜΘ με τον Σύλλογο Αμβυκούχων Αμπελουργών, τον Σύλλογο Νέας Περάμου και αμπελοκαλλιεργητών της ΠΕ Καβάλας στην εκδήλωση της Γιορτής Τσίπουρου στη Νέα Πέραμο Καβάλας και την κάλυψη μέρους δαπανών του προϋπολογισμού της διοργάνωσης, ύψους 1.300€, για την εκτύπωση διαφημιστικού υλικού κόστους 615 (500€ + ΦΠΑ 23%) από τον Κοντίδη Ιωάννη – Γ. Κυριακίδη Ο.Ε με ΑΦΜ 800119258 και την κάλυψη της γιορτής με ηχητικό σύστημα από τον Θασίτη Χρήστο με ΑΦΜ 079724779 κόστους 615 (500 + 23% ΦΠΑ), σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας του Ειδικού Φορέα 3351, ΚΑΕ 0844 oικονομικού έτους 2011.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 484/2011.

                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                   ΤΑ ΜΕΛΗ
                                                              ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                               ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                             ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
                  ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                   ΣΙΑΚΗΡ ΑΪΧΑΝ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                   ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

 

 

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ           

Διαβάστηκε 301 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 12 Νοεμβρίου 2012 13:46
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 483 2011 Απόφαση 485 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή